Cesta: Aktuality / Archiv aktualit / 2015 - Ceny města jsou předány


obsah:

2015 - Ceny města jsou předány

Ve středu 2. prosince převzali Ceny města Hranic letošní držitelé - Václav Vlasák a Ing. Bc. Vladimír Vyplelík. Rocker Václav Vlasák byl nominován za přestavbu prostoru Staré střelnice na víceúčelové kulturní centrum, pořádání  rockových festivalů a za svou bohatou hudební činnost, Vladimír Vyplelík za svůj dlouholetý podíl na rozvoji sportu v Hranicích, zejména atletiky, ať už jako trenér, rozhodčí nebo činovník.  Měl významný podíl na obnově stadionu SK Hranice a jeho  modernizaci. 

Ceny města v uplynulých letech 

Rok Počet nominací Ocenění

2005

7

Václav Bednář, Anna Musilová, Josef Slimáček

2006

7

Miroslav Černý, Ing. Jan Jaroš, PaedDr. Taťána Jonasová, ZUŠ Hranice

2007

3

Vítězslav Tugendlieb, PaedDr. Jaroslav Strnad 

2008

2

 Dr. Ing. Rudolf Novák, in memoriam

2009

7

doc. MUDr. Stanislav Kuthan, in memoriam

2010

1

Cena města nebyla udělena

2011

Cena města nebyla vyhlášena

2012

5

Mgr. Jaroslava Benešová, Mgr. Jiří Necid – in memoriam, Bc. Magdaléna Gladišová – in memoriam

2013

3

Gustav Oplustil, DS Tyl Drahotuše

2014

5

Blanka Ličmanová, Mgr. Jiří Nebeský

2015

7

Václav Vlasák, Ing. Bc. Vladimír Vyplelík

Cena města se uděluje jako ocenění autorům významných děl, objevů a vědeckých prací nebo osob a kolektivů, kteří podali mimořádný výkon, dosáhli významných úspěchů nebo vykonali ocenění hodné skutky a oni sami, nebo předmět ocenění, mají vztah k městu.Jazykové verze

  • Čeština
  • English