Cesta: Aktuality / Archiv aktualit / 2017 - Hranice předaly Ceny města (video, fotogalerie)


obsah:

2017 - Hranice předaly Ceny města

Slavnostní vyhlášení Ceny města Hranic za rok 2016 proběhlo ve středu 25. ledna v 16. hodin ve  Velké zasedací místnosti MěÚ Hranice na zámku.

Cenu města dostali kameraman Čepický a speleologové  (video)

Potápěči České speleologické společnosti z Hranického krasu, zastoupení předsedou Michalem Gubou, Krzysztof Starnawski a Bartlomiej Grynda  za výzkum Hranické propasti a kameraman Petr Čepický získali letos Cenu města Hranic. Rozhodli o tom zastupitelé města na svém jednání 10. listopadu 2016.

Kameraman Petr Čepický v Hranicích vyrůstal, dlouhá léta zde působil zejména v oblasti výtvarné propagace kulturních akcí. Později, po absolvování FAMU se stal kameramanem, který se podílel na známých televizních pořadech (Možná přijde i kouzelník, Dluhy Hany Zagorové, pořady Semaforu). Později i režíruje a autorsky se podílí na dalších pořadech (udílení cen Českého lva, hudebně-zábavný pořad DOREMI). Podílel se na představení Laterny-magiky „Casanova“, pro toto divadlo inscenoval „Legendu o Argonautech“. Má za sebou řadu dalších tvůrčích úspěchů.

 P. Čepický přebírá Cenu města

Zápis do Zlaté knihy města

Speleologové získali toto ocenění za systematický výzkum Hranické propasti, který začal již v roce 1963. Tento výzkum je ztížen podmínkami, které v propasti panují. Propast je vyplněna kyselkou, přesycenou oxidem uhličitým, vápencové stěny jsou silně rozleptány a narušeny, mezi nimi spočívají zaklíněné napadané kmeny, větve a nestabilní skalní bloky. Viditelnost v Propasti je nevyzpytatelná, velmi proměnlivá (od 0,5 do 30 m) a často se dá přirovnat např. k hrachové polévce.

Přesto se průzkumem Propasti nepřetržitě zabývá už několikátá generace jeskynních potápěčů obětujících vlastní finance, úsilí, dovednosti i zdraví. Jejich systematická týmová práce průběžně přináší nové poznatky o Propasti, její morfologii, hloubce, genezi, výplních, vede ke zdokonalování přístrojového vybavení, bezpečnostních postupů, padla řada hloubkových potápěčských rekordů. Člen týmu David Čani je držitelem současného českého hloubkového rekordu (180,4 m) právě zde.

Ještě do větších hloubek se dostal Polák Krzysztof Starnawski (také člen České speleologické společnosti, základní organizace 7-02 Hranický kras), který s potápěním na Hranické propasti začal již v roce 1997. Postupně zde posouval hranice dosažených hloubek. V roce 2000 se dostal do hloubky 181 m. V roce 2012 se vrátil s lepší technickou a i díky získaným zkušenostem se mu podařil průlom - dostal se přes kritické místo (restrikce Mikádo) v hloubce okolo 200 m, ponořil se do 225 m a naměřil hloubku 373 m. V roce 2014 naměřil 384 m. V roce 2015 se ponořil do 265 m, což je zatím nejhlubší ponor člověka v Hranické propasti. Jeho osobní hloubkový rekord v jeskyních činí 278 m, kdy ho při ponoru v albánské vyvěračce Viroit zastavilo až dno.

Průzkum extrémních hloubek je ale možné provádět jen s použitím dálkově ovládaných robotů, postupně byly zorganizovány tři takové pokusy (1995, 2003, 2016). Poslední z nich 27. 9. 2016 posunul naměřenou hloubku zatopené části na 404 m, což v současnosti znamená nejhlubší zatopenou propast na světě.

Při vlastním rekordním sestupu nejprve K. Starnawski natáhl vodící šňůru pro robota od Zubatice (hloubka 60 m) k restrikci Mikado (cca 200 m). Poté Lukáš Brychlec nainstaloval kladky pro vodící šňůry na hladině Jezírka a Michal Guba kladky na Zubatici (60 m). Do hloubky 60 m doprovodil robota Michal Guba. Od 60 m klesal robot podle vodících šňůr natažených K. Starnawskim. Robota řídil z povrchu Bartlomiej Grynda (výrobce robota). Obsluhu, transport materiálu a dokumentaci zajišťovalo dalších 6 členů týmu.

Cenu přebíral předseda České speleologické společnosti z Hranického krasu Michal Guba.

Zástupce speleologů přebírá Cenu města

 

Podpis do Zlaté knihy

Cena města se uděluje jako ocenění autorům významných děl, objevů a vědeckých prací nebo osob a kolektivů, kteří podali mimořádný výkon, dosáhli významných úspěchů nebo vykonali ocenění hodné skutky a oni sami, nebo předmět ocenění, mají vztah k městu. Cenu města tvoří pamětní list, podepsaný starostou města, plaketa a finanční odměna 10 tisíc korun.

Přehled počtu podaných nominací a udělených Cen města:

Rok

Počet nominací

Ocenění

2005

7

Václav Bednář, Anna Musilová, Josef Slimáček

2006

7

Miroslav Černý, Ing. Jan Jaroš, PaedDr. Taťána Jonasová,

ZUŠ Hranice

2007

3

Vítězslav Tugendlieb, PaedDr. Jaroslav Strnad

2008

2

Dr. Ing. Rudolf Novák, in memoriam

2009

7

doc. MUDr. Stanislav Kuthan, in memoriam

2010

1

Cena města neudělena

2011

 -

Cena města nebyla vyhlášena

2012

5

Mgr. Jaroslava Benešová, Mgr. Jiří Necid – in memoriam,

Bc. Magdaléna Gladišová – in memoriam

2013

3

Gustav Oplustil, DS Tyl Drahotuše

2014

5

Blanka Ličmanová, Mgr. Jiří Nebeský

2015

7

Václav Vlasák, Ing. Bc. Vladimír Vyplelík

2016

2

Kolektiv potápěčů České speleologické  společnosti, základní organizace 7-02  Hranický kras, zastoupené předsedou Michalem Gubou, Krzysztof Starnawski a Bartlomiej Grynda.

Kameraman Petr Čepický

 

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English