Cesta: Aktuality / Archiv aktualit / 2012 - Ceny města Hranic jsou předány


obsah:

2012 - Ceny města Hranic jsou předány

 Ceny města Hranic za rok 2011 letos získali Jaroslava Benešová, Bc. Magdaléna Gladišová in memoriam a  Mgr. Jiří Necid in memoriam.  Rozhodlo o tom zastupitelstvo města na svém zářijovém jednání. Ceny předala starostka města Ing. Radka Ondriášová v pondělí 1. října  v obřadní síni Městského úřadu v Hranicích. Za M. Gladišovou převzal  Cenu města Hranic její manžel Tomáš Gladiš a za J. Necida manželka Jana Necidová. Všichni tři se zapsali do Zlaté knihy města Hranic.

Jaroslava Benešová byla nominována zejména za dlouhodobou činnost v oblasti turistiky jak dospělých tak i dětí. Magdaléna Gladišová  zejména za publikační aktivity, spojené především s místní částí Drahotuše. Jiří Necid založil organizované mažoretkové hnutí v ČR i v Evropě, zasloužil se o jeho další rozvoj.

Cena města se uděluje  jako ocenění  autorům významných děl, objevů a vědeckých prací nebo osob a kolektivů , kteří podali mimořádný výkon , dosáhli významných úspěchů  nebo vykonali  ocenění hodné skutky  a oni sami nebo  předmět ocenění mají vztah k městu.  V současné podobě se Ceny města Hranic udělují od roku 2005. V tomto roce byli oceněni  Václav Bednář, Anna Musilová a Josef Slimáček, v roce  2006 Miroslav Černý , Ing. Jan Jaroš, PaedDr. Taťána Jonasová a ZUŠ Hranice, v roce  2007 Vítězslav Tugendlieb a PaedDr. Jaroslav Strnad, v roce  2008 Dr. Ing. Rudolf Novák, in memoriam, v roce  2009 doc. MUDr. Stanislav Kuthan, in memoriam, v roce  2010 nebyla cena udělena a v roce  2011 nebyla vyhlášena.

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English