Cesta: Aktuality / Archiv aktualit / 2014 - Ceny města Hranic jsou předány


obsah:

2014 - Ceny města Hranic pro letošní rok jsou předány

Město Hranice i letos ocenilo významné hranické osobnosti Cenou města Hranic. Ta byla letos udělena Blance Ličmanové a Jiřímu Nebeskému. Slavnostní předání ocenění se uskutečnilo ve středu 29. října 2014 od 16 hodin v obřadní místnosti městského úřadu.

Ceny města Hranic předávala starostka města

Hranická rodačka Blanka Ličmanová, která se letos dožívá 76 let, patří mezi známé hranické výtvarníky. S jejími díly bylo možné seznámit se na mnoha výstavách, nejen v Hranicích, ale i v řadě jiných měst. Je zastoupena i v zahraničních galeriích a to nejen v našem družebním městě Leidschendam – Voorburg, ale i v Bostonu v USA a v mnoha soukromých sbírkách. Prosadila se také jako ilustrátorka knih.

Ocenění převzala B. Ličmanová

Jiří Nebeský, který v minulosti působil i v oblasti filmu, divadla a hudby se nyní věnuje zejména publikační činnosti. Z posledních dosud vydaných titulů lze zmínit například Památky města Hranic (2006) Josefa H. A. Gallaše, nebo „Krásná řeka Bečva a jiné vzpomínky“ a „Hranické vzpomínání“ Ladislava Jandy.  Z vlastních textů to byly „Hranice na starých fotografiích“ tři díly „Kdysi a nedávno – Texty o dějinách Hranicka“ nebo „Moje milé Hranice před lety“. Na webových stránkách Hranické historické knihovny seznamuje veřejnost s vydanými historickými texty o Hranicích.

A Jiří Nebeský

Cena města se uděluje jako ocenění autorů významných děl, objevů, vědeckých prací nebo osob a kolektivů, které podaly mimořádný výkon nebo dosáhly významných úspěchů nebo vykonaly ocenění hodné skutky a mají vztah k městu. Nominováni mohou být jednotlivci, kolektivy, právnické i fyzické osoby. Cenu města tvoří pamětní list podepsaný starostou města, plaketa a finanční odměna ve výši 10 tisíc korun.

Hudební doprovod R. Kňury

Ceny města se v současné podobě předávají od roku 2005. Postupně je získali Václav Bednář, Anna Musilová a Josef Slimáček v roce 2005, Miroslav Černý, Ing. Jan Jaroš, PaedDr. Taťána Jonasová a ZUŠ Hranice v roce 2006, Vítězslav Tugendlieb a PaedDr. Jaroslav Strnad v roce 2007, Dr. Ing. Rudolf Novák, in memoriam v roce  2008, doc. MUDr. Stanislav Kuthan, in memoriam v roce 2009, Mgr. Jaroslava Benešová, Mgr. Jiří Necid – in memoriam a 
Bc. Magdaléna Gladišová – in memoriam v roce 2012 a Gustav Oplustil a  DS Tyl Drahotuše v loňském roce.

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English