Cesta: Aktuality / Archiv aktualit / 2016 - Den architektury


obsah:

2016 - Den architektury otevřel stavby zatracované i obdivované

Na začátku října proběhly oslavy světového Dne architektury v šedesáti městech a obcích v Česku. Hranice se soustředily na moderní architekturu v historickém centru. Procházku komentářem doprovodil architekt Marek Kuchta

Sraz na Školním náměstí

V meziválečném období se zformovala pravidla, jimiž se architekti řídí dodnes. V Hranicích stojí několik prvorepublikových domů, které i v roce 2016 přispívají ke kvalitě městského prostředí a jsou stále vzorem pro vstup soudobé architektury do historického centra. 

Jeden z nejzajímavějších hranických domů

Na komentovanou prohlídku přímo navázala přednáška Tomáše Pospěcha  o hranické architektuře v zasedacím sále městského úřadu v Hranicích.

Přednášku zahájil místostarosta I. Lesák

T. Pospěch se věnoval hranické architektuře

Hlavním impulsem k organizaci přednášky byla pracovní návštěva studentů Fakulty architektury VUT v Brně v Hranicích. Studenti budou v zimním semestru 2016/2017 zpracovávat hranický hradební okruh (tedy část města mezi historickým jádrem a předměstími) jako svůj semestrální projekt. 2. a 3. října budou spolu s lektory (pedagogy Fakulty architektury) pobývat v Hranicích a seznamovat se s městem a jeho charakterem a problémy. Architektonická procházka (M. Kuchta) a následná přednáška (T. Pospěch) tak pro ně budou analytickým úvodem do  jejich tvůrčí činnosti. Výsledky jejich práce pak budou zpracovány (pravděpodobně na jaře 2017) do podoby výstavy v Hranicích.

Den architektury vznikl s cílem otevřít tento obor laické veřejnosti v širších souvislostech. Organizátoři chtějí zajímavým a sdělným způsobem poukázat na prolínání současné i historické architektury, to vše při zachování vysoké odborné úrovně. Stále vzrůstající zájem veřejnosti svědčí o tom, že si toto pojetí získalo širokou popularitu.

Pro letošní ročník si pořadatelé vybrali motto „Méně je více“ – dávají přednost kvalitě před kvantitou při výběru objektů, témat i lektorů. „Kvalita je lepší než kvantita, někdy je lepší postavit méně s rozmyslem než více. I náš výběr bude upřednostňovat zajímavou a kvalitní architekturu před kvantitou,“ říká k letošnímu mottu „Méně je více“ zakladatelka Dne architektury a předsedkyně pořádajícího spolku Kruh architektka Marcela Steinbachová.

Podrobné informace k programu jsou k dispozici na www.denarchitektury.cz.



Jazykové verze

  • Čeština
  • English