Cesta: Aktuality / Archiv aktualit / 2012 - Hranice musely změnit šest názvů ulic


obsah:

2012 - Hranice musely změnit šest názvů ulic

Několik názvů ulic  se změnilo v místní části Hranic Drahotuše, aby se odstranily stejné názvy  ulic v jednom městě. Důvodem byly změny v zákonech, přijaté kvůli zavedení základních registrů.

V Hranicích I – Městě a Hranicích IV – Drahotuších jsme měli 5 stejných názvů ulic – B. Němcové, Nádražní, Nerudova, Svatoplukova a Tyršova. V Drahotuších byly navíc dvě ulice stejného názvu - ulice  V Poli navazující na ulici Hranickou a ulice V Poli navazující na ulici Zahradní.

Zákon stanoví, že kvůli elektronizaci veřejné správy a zadávání informací do systému RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí) musí být názvy ulic jednoznačné v rámci obce. Podle Ing. Tomáše Holendy, vedoucího projektu RÚIAN z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního „je třeba jednu z duplicitních ulic v rámci jedné obce přejmenovat.“

Nový informační systém registru územní identifikace, adres a nemovitostí totiž dvojí název ulic v jednom městě nepřijme a tam sídlící firmy a tam bydlící obyvatelé by měli velké problémy při kontaktech s veřejnou správou, což by asi oprávněně své radnici vytkli, až by ony potíže nastaly (nemožnost přihlášení k pobytu, nemožnost nahlášení sídla firmy…).

Zastupitelstvo při projednávání, kterou ze stejně nazvaných ulic přejmenovat, přihlíželo k počtu obyvatel, kteří v ulici žijí a také k počtu firem, kterých se změna dotkne. Snahou bylo, aby změna postihla co nejmenší počet lidí a firem. Nutnost přejmenování ulic a jednotlivé návrhy byly projednány se zástupci Osadního výboru Drahotuše. Zastupitelé města na svém jednání  29. března 2012 odsouhlasili nové názvy ulic  takto:

B. Němcové                                                 na B. Němcové II

Nádražní                                                     na Nádražní II

Nerudova                                                    na Nerudova II

Svatoplukova                                               na Svatoplukova II

Tyršova                                                      na Tyršova II

V Poli navazující na ulici Zahradní                  na Stará štreka

Zastupitelé tak změnili původní návrh rady města, která navrhovala dát  občanům možnost se v diskusi k novým názvům vyjádřit.  Ve hře byla například i možnost změnit názvy ulic na  názvy obdobné (Nádražní  - K Nádraží, Nerudova  - J. Nerudy a podobně).

„Lidé jsou za ta léta na názvy ulic zvyklí,  takto bude změna pro ně nejšetrnější,“ uvedl k tomu zastupitel Josef Úlehla z Drahotuš.  Přesto  si však lidé budou muset zažádat o nové občanské průkazy  a změnit i další doklady, vázané na přesnou adresu (sídla firem,  smlouvy s bankami).

Při výměně  dokladů jim město poskytne maximální možnou pomoc – například pro ně rozšíří provoz i na sobotu. Při výměně občanských průkazů jsou občané osvobozeni od správních poplatků. Cestovní pas a řidičský průkaz není třeba měnit (není uvedeno bydliště, nebo je uvedena pouze obec). Je ale potřebné po výměně občanského průkazu navštívit odbor dopravy, který jim změní bydliště na velkém technickém průkazu a vydá nový malý technický průkaz.

Na živnostenském úřadu bude zase nutné provést změnu bydliště a místa podnikání u podnikatelů-fyzických osob, což je bez správního poplatku. Změna sídla u právnických osob je ale vázána na zápis do obchodního rejstříku, což podléhá soudnímu poplatku ve výši 2.000 korun.

Provoz základních registrů by měl být zahájen od 1. 7. 2012, proto bylo nutné přistoupit ke změně ještě před tímto datem.

Počty obyvatel v jednotlivých ulicích

  Hranice Drahotuše
B. Němcové

 

44

17

Nádražní        

378

163

Nerudova       

169

112

Svatoplukova 

14

14

Tyršova         

92

68

CELKEM

697

374

Počty firem v jednotlivých ulicích 

  Hranice Drahotuše
B. Němcové

9

5

Nádražní        

86

46

Nerudova       

30

26

Svatoplukova 

39

3

Tyršova         

31

14

CELKEM

195

94

Počty obyvatel v ulicích

V Poli navazující na ulici Hranickou    23

V Poli navazující na ulici Zahradní      16

Počty firem v ulicích

V Poli navazující na ulici Hranickou      3

V Poli navazující na ulici Zahradní        4

 

 

 

 

 

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English