Cesta: Aktuality / Archiv aktualit / 2016 - Hranická propast je nejhlubší na světě


obsah:

2016 - Hranická propast je nejhlubší na světě

V úterý 27. září odpoledne dosáhl dálkově řízený robot ROV hloubky 404 metrů, čímž se Hranická propast stala nejhlubší zatopenou sladkovodní jeskyní na světě. Ani tam však robot ještě nedosáhl dna, pouze konce kabelu, který ho naváděl.  

Tisková zpráva o dosažení rekordní hloubky:

V úterý dne 27. září 2016 proběhla na Hranické propasti akce zaměřená na hloubkový průzkum. Akci pořádali členové České speleologické společnosti ZO 7-02Hranický kras ve spolupráci s pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny Českérepubliky – pracoviště Olomouc, s příslušníky odboru speciálních potápěčských činností a výcviku PČR a týmem Bartolomieje Gryndy z firmy Gral Marine, která zapůjčila na hloubkový průzkum dálkově řízeného podvodního robota s obsluhou. Při vlastní akci Krzysztof Starnawski provedl natažení vodící – orientační šňůry z prostor Zubatice k restrikci Mikado do cca 200m hloubky. Následovalo nainstalování kladek pro vodící kabel robota na hladině a v prostorách Zubatice v hloubce kolem 60timetrů, odkud už robot sestupoval sám Liftem I do restrikce Mikádo, řízený z hladiny Bartolomiejem Gryndou. Dále robot pokračoval podle „měřících“ šňůr umístěných v Liftu II Krzysztofem Starnawskim při předchozích akcích do hloubky 370m, kde operátor robota opustil vodící šňůru a pokračoval „pocitově“ do hloubky podél stěny.V maximální dosažené hloubce 404m musel být průzkum ukončen z důvodu dosažení konce vodícího kabelu robota. Vlastní popis akce a označení nově objevených prostor bude zveřejněn pozpracování a vyhodnocení nasbíraných dat na stránkách www.hranickapropast.cz.

Podvodní fotografie Krzysztofa Starnawského a robota s umístěním kladky je možné shlédnout na www.nationalgeographic.com

Za celý tým speleopotápěčů Michal Guba. Česká speleologická společnost
ZO 7-20 Hranický kras

Postupné posouvání hloubky Hranické propasti až k hodnotám, blížícím se nejhlubší  zatopené sladkovodní jeskyni světa (Pozzo del Mero - 392 m) probíhalo v posledních letech zásluhou polského potápěče Kryzstofa Starnawskeho, který  ve spolupráci s členy základní organizace Českého speleologické společnosti Hranický kras naměřil v v roce  2012 v Hranické propasti hloubku 373 metrů.  V říjnu 2014 naměřil Krzysztof Starnawski  pomocí sondy novou maximální hloubku zatopené části Hranické propasti - 384 metrů. Další  ponory prokázaly existenci nových prostor a dávaly velkou naději, že se podaří dostat ještě hlouběji. Sám K. Starnawski se při těchto ponorech dostal až do úctyhodné hloubky 265 m. 

Celková hloubka Propasti tak dosáhla spolu se suchou částí (69,5 m) 473,5 m.  Veškeré další informace o Propasti  lze nalézt na http://www.hranickapropast.cz/.Jazykové verze

  • Čeština
  • English