Cesta: Aktuality / Archiv aktualit / 2017 - Hranické školy dopadly v socioprůzkumu dobře


obsah:

2017 - Hranické školy dopadly v socioprůzkumu dobře

Hranické školy jsou v celorepublikovém průměru minimálně srovnatelné s jinými školami v zemi, často jsou i lepší, v mnoha ohledech výrazně. Týká se to hodnocení ze strany rodičů, spokojenosti pedagogů a kvality klimatu učitelského sboru, klimatu školních tříd 1. i 2. stupně.  Vyplynulo to z výsledků mapování sociálního klimatu ve všech čtyřech hranických základních školách, „Hranice pro školy, školy pro Hranice“, kterou na zadání města prováděla společnost Socioklima s.r.o. Závěrečné vyhodnocení proběhlo 24. ledna na MěÚ Hranice.

Rozsáhlého průzkumu se zúčastnili učitelé, rodiče i žáci. Celkem odpovědělo 2420 respondentů – 1 507 žáků, 807 rodičů a 106 učitelů. Cílem bylo zjistit názory na jednotlivé hranické školy u všech tří výše uvedených skupin. Šetření proběhlo v období říjen až prosinec 2016. Pro objektivní posouzení podmínek ve školách bylo nutné přihlížet ke specifickým podmínkám každé ze škol.

Z šetření mimo jiné vyplynulo, že ve všech hranických školách jsou rodiče rozhodně nebo spíše spokojeni s úrovní výuky a to včetně cizích jazyků a přípravou na přijímací zkoušky (i když tu nedokáže řada rodičů posoudit). Také jsou spokojeni s vybavením škol. Rodiče se v této oblasti vyjadřují kladně v rozmezí od 92,73 do 96,34 %, což znamená, že školy v Hranicích jsou vybaveny dobře. Kladně je hodnocen i kontakt s vedením škol.

Z výsledků průzkumu mezi učiteli vyplynulo, že ve srovnání s celorepublikovým průměrem jsou na tom hranické školy minimálně srovnatelně, nebo lépe. Hraničtí učitelé jsou například nadprůměrně angažovaní. Také klima tříd z pohledu žáků 1. i 2. stupně je srovnatelné s celostátním průměrem.

Kromě všeobecného vyhodnocení celkových údajů dostaly jednotlivé školy podrobnější výstupy, které se jich týkaly. Mohou se tak zaměřit na slabší či problémovější oblasti, které z výzkumu vyplynuly. Výsledky průzkumu byly projednány na jednotlivých školách s pedagogy i zástupci rodičů a byly zpracovány závěrečné zprávy. Na základě závěrů průzkumu jednotliví ředitelé škol zpracují opatření, která ještě více zkvalitní jednotlivé oblasti.

Město tímto děkuje všem zúčastněným i realizátorovi projektu, kteří přispěli k získání cenných informací jak pro město, jakožto zřizovatele škol, tak i pro školy samotné. 

 

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English