Cesta: Aktuality / Archiv aktualit / 2009 - Most přes Bečvu je hotov


obsah:

Most přes Bečvu už slouží

Hranický most přes Bečvu prošel komplexní rekonstrukcí a byl slavnostně otevřen ve čtvrtek 27. srpna.

Slavnostní přestřižení pásky


Nyní již plně slouží dopravě. S opravami mostu se začalo na jaře, stály přes 20 milionů korun a prováděly je Stavby silnic a železnic Zlín. Plánované opravy se povedlo dokončit podstatně dřív. Podle původních předpokladů se mělo skončit až v říjnu.

Most ještě před dokončením

Důvodem oprav byl špatný stavební stav mostu. Podle vyjádření správy silnic Olomouckého kraje se na mostě „projevovala degradace spodní stavby a nosné konstrukce. Most již neměl dostatečnou zatížitelnost, a také bezpečnostní zařízení neodpovídalo normovému stavu."

Oprava mostu spočívala v odbourání mostního svršku a vybavení až na nosnou konstrukci. Poté byla vyměněna táhla konzol inženýrských sítí a byla provedena oprava kabelových lávek „cizích zařízení" (vodovod, plynovod). Správa a údržba silnic také provedla sanaci spodní stavby a instalovala nové železobetonové spřažené desky na stávající nosné konstrukci. Součástí opravy mostu byla také oprava zařízení umístěných na mostě - vodovodu, plynovodu a veřejného osvětlení.

Došlo také k položení nové hydroizolace, zřízení nového odvodnění, nových mostních závěrů, říms, vozovky a bylo osazeno nové zábradlí.

Opravený most

Rekonstrukce mostu zasáhla do dopravní situace ve městě. Po většinu času byl provoz na mostě jednosměrný a byl řízený semafory. Stavitelé se ale nemohli vyhnout celkem 3 úplným uzavírkám. Městu se po dohodě s Povodím Moravy podařilo v době úplných uzavírek zajistit pro řidiče osobních vozidel přejezd po hrázi hranického jezu.

Při poslední uzavírce se pokládala vrchní vrstva asfaltoživičné směsi a vytvářela optickopsychologická brzda. Brzdu tvoří kamenné kostky zasazené do betonu na straně u Teplic nad Bečvou a je součástí přechodu a bezpečnostních opatření na křižovatce u Sokolovny. Zde se u Sokolovny buduje nový chodník až k ulici Havlíčkova a přechod pro chodce směrem do parku.

Jedna část chodníku už je hotova


Přechod bude osvětlen, stejně jako nový chodník. Na druhém konci chodníku v Žáčkově ulici bude přechodové místo.

Další úsek  už se také rýsuje 


Na akci získalo město dotaci okolo 300 tisíc korun a stát bude 800 tisíc korun. Dokončena bude do poloviny října.Jazykové verze

  • Čeština
  • English