Cesta: Aktuality / Archiv aktualit / 2012 - Názvy tří ulic se opět změnily


obsah:

2012 - Názvy tří ulic se opět změnily

Některé názvy ulic v Drahotuších se opět změnily. Důvodem byla petice občanů z těchto ulic na protest proti přijatému názvu, kdy jména ulic byla doplněna o římskou II.  Celkem byly na městském úřadu v Hranicích zaevidovány tři petice, všem zastupitelé  vyhověli. Ulice Nádražní II se nyní bude jmenovat K Nádraží,   Nerudova II na Jana Nerudy a Tyršova II na M. Tyrše. Odbor vnitřních věcí   zavede prodloužené služby v pátky a soboty. A to v pátek 18. a 25. května od  8 do 17 hodin a v sobotu 19. a 26. května od 8 do 12 hodin.

Březnové zastupitelstvo města schválilo změnu názvů celkem šesti ulic v Drahotuších. K této změně nás donutil zákon, který nově stanoví, že kvůli elektronizaci veřejné správy a zadávání informací do systému RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí) nesmí být v rámci jedné obce stejné názvy ulic. V Hranicích a Drahotuších jsme měli 5 stejných názvů ulic – B. Němcové, Nádražní, Nerudova, Svatoplukova a Tyršova. V Drahotuších byly navíc dvě ulice V Poli, jedna navazující na ulici Hranickou a druhá navazující na ulici Zahradní.

O nutnosti změny názvů jednala na začátku března starostka města se zástupci Osadního výboru Drahotuše. Nutnou změnou se poté zabývala i rada města, která doporučila zastupitelům změnit názvy v Drahotuších. Rada při svém rozhodování přihlížela k počtu obyvatel, kteří v jednotlivých ulicích žijí a také k počtu firem, kterých se změna dotkne.

Změnu názvů ulic následně projednalo zastupitelstvo 29. března - viz článek "Hranice musely změnit šest názvů ulic". Materiál o přejmenování ulic měl projít zastupitelstvem ve dvou fázích. V první fázi se mělo rozhodnout pouze o tom, že změny názvů ulic  budou provedeny v Drahotuších. Rada města zároveň navrhovala, aby starostka města dopisem oslovila dotčené občany a uvedla jim možné varianty změn názvů ulic. Kromě přijaté varianty s římskou II byla ve hře ještě možnost přejmenovat ulice podobným názvem, obdobně, jak k tomu nyní ve třech případech došlo.    

Poté měl být zastupitelům 3. května  předložen materiál s konečným návrhem na konkrétní změnu těchto názvů. Při projednávání ale vystoupil zastupitel Josef Úlehla, člen Osadního výboru Drahotuše, kterého se změna názvu ulice také týkala, s návrhem, aby byla rovnou schválena konkrétní změna názvů ulic  tak, že by se ke stávajícímu názvu ulic  shodných s Hranicemi přiřadila římská II a ulice V Poli navazující na ulici Zahradní by byla přejmenována na Stará štreka. Návrh odůvodnil mimo jiné tím, že stávající názvy jsou u všech těchto ulic zažité a patří k těmto ulicím v Drahotuších. Zastupitelé tento návrh schválili, čímž začaly nové názvy ulici platit.

Po přijetí usnesení zastupitelstva informovala starostka města dopisem všechny dotčené občany. Součástí dopisu bylo nejen vysvětlení důvodu, proč byla jejich ulice přejmenována, ale také upozornění na kroky, které musí občané v souvislosti se změnou názvů ulic učinit. Zároveň odbor vnitřních věcí městského úřadu provedl zápis nových názvů do centrálního registru. Dále zaslal veškeré potřebné podklady na další instituce, které měly informaci o změně názvů ulic dostat. Zavedl prodloužené páteční a sobotní služby, aby bylo všem umožněno o výměnu občanských průkazů  požádat.  

Nyní proběhne celý tento proces znovu. Starostka města opět osloví dopisem všechny dotčené občany, odbor vnitřních věcí  znovu zadá změnu názvů do centrální evidence a zavede prodloužené služby v pátky a soboty. A to v pátek 18. a 25. května od  8 do 17 hodin a v sobotu 19. a 26. května od 8 do 12 hodin.

Obecní živnostenský úřad bude aktuální výpisy z  živnostenského rejstříku pro podnikatele podnikající v dotčených lokalitách vydávat automaticky. Změny jsou totiž elektronicky zasílány do informačního systému registru živnostenského podnikání.  Na základě těchto zápisů živnostenský úřad vydá a podnikateli zašle výpis se změnami.Jazykové verze

  • Čeština
  • English