Cesta: Aktuality / Archiv aktualit / 2013 - Občané mohou dostávat SMS o riziku povodní


obsah:

2013 - Občané mohou dostávat  SMS o riziku povodní

banner OPŽPVarovné SMS zprávy před povodňovým nebezpečím budou moci dostávat občané, kteří o to projeví zájem.  Město totiž získalo dotaci na projekt „Zpracování digitálního povodňového plánu a rozšíření varovného a informačního systému obyvatelstva ORP Hranice“ a to v rámci Operačního programu Životní prostředí za finanční spoluúčasti fondu Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt je reakcí na bleskové povodně, které postihly Hranicko v roce  2009.

Jedním z cílů projektu je dosažení stavu, kdy díky měřícím bodům na kritických profilech vodních toků bude možno s maximálním možným předstihem varovat obyvatele Hranic a místních částí, které mohou být zasaženy povodněmi a zvýšit tak šanci zachránit životy, zdraví a majetky. Součástí systému protipovodňové ochrany je i varování obyvatelstva zasíláním varovných SMS zpráv.

Pokud mají majitelé nemovitostí ohrožených povodní zájem být vyrozumíváni pomocí varovných SMS zpráv, musí se k zasílání těchto zpráv přihlásit.

Máte-li nemovitost v záplavovém území, přijde Vám v nejbližších dnech do Vašich poštovních schránek formulář „Podklady pro zpracování povodňového plánu vlastníka nemovitosti“ spolu s výzvou pro vyplnění. Vyplněný formulář odevzdejte na podatelně MěÚ Hranice do 24. května 2013. Jeho odevzdáním budete přihlášeni do vyrozumívacího systému.

Formulář je možné si také na podatelně MěÚ přímo vyzvednou. V případě dotazů s vyplňováním formuláře volejte v úředních hodinách Ivetu Durďákovou, tel. 581 828 369.

Nemáte-li nemovitost přímo v záplavovém území, ale přesto si přejete být informováni o povodni v zájmové lokalitě SMS zprávou, vyplňte jednoduchý elektronický formulář, který je umístěn níže pod textem. Termín je rovněž do 24. května 2013. Případně své údaje oznamte telefonicky v úředních hodinách Ivetě Durďákové, tel. 581 828 369.

Podklady pro vyrozumívání obyvatelstva při povodni
Příjmení
Jméno
Adresa ohrožené nemovitosti či pozemku (ulice, číslo popísné) *
Město/ místní část ohrožené nemovitosti *

Číslo mobilního telefonu *

 

Pozn. * takto označené položky jsou povinné.

V případě společenství vlastníků vyplní formulář předseda nebo člen výboruJazykové verze

  • Čeština
  • English