Cesta: Aktuality / Archiv aktualit / 2016 - Povodí Moravy vypustilo hranický jez


obsah:

2016 - Povodí Moravy vypustilo hranický jez

V pondělí 5. září zahájilo Povodí Moravy s.p. úplné vypouštění jezové zdrže v Hranicích. Jez bude vypuštěn až do 25. září. Pravidelná každoroční srážka, která trvá obvykle týden, bude letos prodloužena  kvůli potřebě generální opravy  levé převodovky pravého jezového pole.  V průběhu této opravy nebude možné manipulovat se segmentovým uzávěrem  pravého jezového pole. Segment bude vyzdvižen, podepřen a  Galův řetěz, který zajišťuje zdvih hradící konstrukce, bude zajištěn.  

Souběžně provede Povodí Moravy běžnou údržbu, odstranění případných naplavenin, čištění  svodných kanálů a sběrných studní.  Loni se plánovaná srážka jezu v Hranicích neuskutečnila kvůli suchu. 

Vypuštěný jezJazykové verze

  • Čeština
  • English