Cesta: Aktuality / Archiv aktualit / 2009 - Otevřeli jsme věž Staré radnice


obsah:

2009 - Otevření věže staré radnice

Muzejní noc se slavnostním otevření vyhlídky Staré radnice a předání  městské naučné trasy  "Za krásami městské památkové zóny Hranice" proběhla v pátek 26. června, většinou v prostorách Staré radnice.

Stará radnice s vží V 15 hodin se slavnostně otevřela vyhlídková věž Staré radnice a do 17 hodin probíhaly prohlídky pro veřejnost.  Pro příjemnou náladu zahrál Melody tandem Bronislava Ludmily. 

V 17 hodin proběhla vernisáž výstavy  "Zkameněliny - archiv života" ve  Výstavní síni Staré radnice. Součástí vernisáže byla komentovaná prohlídka výstavy s Mgr. Tomášem Lehotským, PhD.

V 18 hodin vystoupí  na Staré radnici Hranický dětský pěvecký sbor pod vedením Taťany Jonasové.

V 19 hodin  z ochozu věže Staré radnice zazněly  ukázky loveckého troubení trubačů  Střední lesnické školy v Hranicích

Ve 20 hodin  se na nádvoří Staré radnice představilo hranické divadlo Štěk & spol. s komedií dell´arte "Chytrá Trampollina a špatný doktor"

V 21.30 na zámku proběhla komentovaná prohlídka reprezentačních prostor hranického zámku "Noční zámek" s PhDr. Hanou Svobodovou

Od 17 až do 23 hodin byl volný vstup do výstavních prostor Městského muzea a galerie v Hranicích na Staré radnici a v Synagoze (s výkladem o historii Synagogy).

Od 21 do 23 hodin hrál na Staré radnici pro příjemnou  náladu Melody tandem Bronislava Ludmily

Logo programu Věž Staré radnice je zpřístupněna v rámci projektu  "Za krásami městské památkové zóny v Hranicích". Městu se podařilo na tento projekt získat dotaci v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava. V rámci projektu „Za krásami Městské památkové zóny v Hranicích", který v sobě zahrnuje také zpřístupnění vyhlídky z věže Staré radnice získalo město 2,5 milionu korun. Celkově přijde projekt zhruba na tři miliony korun.

Projekt „Za krásami Městské památkové zóny" má za cíl zvýšit atraktivitu města Hranic jako lákavé turistické oblasti prostřednictvím dvou klíčových projektových aktivit - vytvoření městské naučné trasy a na ní zpřístupnění vyhlídky z věže Staré radnice. Městská naučná trasa upozorní návštěvníky na zajímavosti Hranic a místa, které stojí za vidění a přinese jim vhodnou formou podané informace o historii či jedinečnosti města.

V historickém centru Hranic a okolí byly rozmístěny čtyři mapové informační tabule, třináct tabulí s textem o historických památkách města v češtině a angličtině a také patnáct metalických tabulek se základními informacemi o objektech, na kterých jsou osazeny. Stávající informační tabule byly sjednoceny, aby byla vytvořená jednotná podoba propagace památek. Také jsou připraveny dva tištěné průvodce, jeden ke Staré radnici a jeden k samotné městské naučné trase. Celá trasa je dlouhá přibližně 1,5 kilometru a zahrnuje také novou vyhlídku z věže.  

Na počátku plánu zpřístupnit věž Staré radnice byl projekt studentů hranického gymnázia  "Radniční schody (skoro) do nebe". V rámci rekonstrukce bylo nutné oddělit vstup do věže od prostor městské knihovny, dále zrekonstruovat schodiště nahoru na ochoz a v neposlední řadě zabezpečit hodinový stroj věžních hodin. Bylo také nutné přesunout výstražnou sirénu.Jazykové verze

  • Čeština
  • English