Cesta: Aktuality / Archiv aktualit / 2015 - Projekt pomůže dětské integraci


obsah:

2015 - Projekt pomůže dětské integraci

Děkujeme všem, kteří podpořili projekt "Děti dětem - dětská integrace Kolonowskie a Hranice". V Hranicích je nositelem projektu Dětský domov Hranice. Bez finanční pomoci soukromníků a firem by však Dětský domov neměl potřebné prostředky na dofinancování celé akce. Proto děkujeme hranickým podnikatelům, díky nimž mohou děti prožít 10 zajímavých dnů spolu s polskými dětmi a navázat přátelství. Jsou to podnikatelé a firmy: RNDr. Fr. Smolka, Ivo Holec a firmy: Smoosa, Presbeton Drahotuše, MAX servis s.r.o., Elektro-lumen s.r.o., Aura engineering Hranice s.r.o., Paragan s.r.o., Krok cz v.o.s., stavebniny Beránek, Cement Hranice a.s. Všem moc děkujeme za jejich vstřícnost a laskavost.

V rámci projektu se budou konat 2 pobyty - 2 tábory. Jeden na české straně a jeden na polské straně. Obou táborů se zúčastní 20 českých a 20 polských dětí a mládeže ve věku od 5 do 18 let. Oba tábory budou šestidenní (5 nocí) a každý bude mít svůj program.

 Tím, že půjde o společné akce obou stran, děti, mládež i dospělí vychovatelé budou mít možnost setkat se a poznat své vrstevníky z druhé strany hranice. Děti se nejen vzájemně poznají, ale zažijí spolu spoustu společných akcí, vzniknou mnohá přátelství. Dospělí si pak mohou předávat zkušenosti s organizací a zajištěním volnočasových aktivit pro děti a mládež.

Pro děti bude připraven bohatý sportovní a kulturní program zaměřený na poznávání tradic a kultury obou regionů, sociální integraci, prohloubení si sportovních dovedností, environmentálních znalostí.

Pro děti a jejich vychovatele včetně organizátorů programu bude zajištěn pobyt, stravování a doprava, překladatel, zdravotník včetně cestovního pojištění. Dále bude v rámci projektu pořízeno sportovní vybavení a interaktivní materiál pro jednotlivé činnosti v projektu, který po skončení tábora zůstane v majetku Dětského domova v Hranicích.

Dále budou pořízeny propagační předměty s logy projektu, které obdrží děti na památku.  Po skončení českého tábora budou děti převezeny do Polska do obce Kolonowskie, kde je čeká také bohatý program (sjezd na kajacích, cyklovýlet, pěší turistika, aj.).

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English