Cesta: Aktuality / Archiv aktualit / 2014 - První část regenerace sídliště Nová končí


obsah:

2014 - První část regenerace sídliště Nová končí

První etapa regenerace sídliště Nová je v podstatě hotová. Práce se týkaly zejména severní části sídliště. Celková akce stojí necelých 11 milionů korun, město na ni získalo čtyřmilionovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, z programu "Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2014". Tato etapa právě nyní končí.

Součástí regenerace je zejména úprava komunikací, jak cest, tak chodníků. Stávající chodníky a také schodiště jsou opraveny, případně vznikly i nové chodníkové trasy. Také vznikla nová cyklostezka podél severní hranice sídliště, která tvoří jakýsi bezpečný cyklookruh , vhodný zejména pro děti ze sídliště.

Součástí regenerace byla také rekonstrukce parkovacích míst a také mírný nárůst jejich počtu. Větší nárůst si nepřáli samo obyvatelé, kteří raději dávají předost vznikající klidové zóně.

 V rámci regenerace je také prováděna úprava veřejného osvětlení. Pro děti a mládež vzniká nové dětské hřiště a sportovní hřiště včetně mobiliáře. Počítá se i s osazením fitness prvků pro seniory Regenerace se dotýká také stávajícího mobiliáře, laviček a odpadkových košů, upravována jsou i kontejnerová stání. Rekonstrukcí a úpravou prochází i veřejná zeleň na sídlišti.

Sídliště Nová bylo postaveno začátkem 80. let minulého století. Bylo vybudováno pro sovětská vojska, která v Hranicích pobývala. Jeho výměra činí 3,39 ha. Na sídlišti žije v současné době zhruba 901 obyvatel v 361 bytových jednotkách, což je zhruba pět procent z celkového počtu obyvatel města. Jedná se o svažité území na severozápadním okraji města se špatným propojením na městské centrum.

Regenerace sídliště Nová začala

Příloha  - Plán regenerace - koordinační situace 

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English