Cesta: Aktuality / Archiv aktualit / 2015 - Školní hřiště 1. máje už je nachystané na rekordy


obsah:

2015 - Školní hřiště 1. máje už je nachystané na rekordy

Víceúčelové sportovní hřiště za ZŠ 1. máje, které vyřešilo dlouholetý problém s dosud chybějícím sportovištěm u této školy, bylo slavnostně otevřeno 1. září 2015. Ještě loni museli žáci docházet jinam, například na hřiště u ZŠ a MŠ Šromotovo nebo na stadion, nyní již mají  hřiště  přímo v areálu školy. 

Akce byla zahájena loni na podzim. Za školou proběhly terénní úpravy, přeložky inženýrských sítí a stavba opěrné zdi, což vytvořilo prostor pro osmdesátimetrovou běžeckou dráhu, univerzální hřiště s brankami, dále volejbalové i basketbalové hřiště, kurt na tenis, zatravněná vrhačská výseč i doskočiště pro skok daleký. Vzniklo zde i nové dětské hřiště, vybavené houpačkami či prolézačkami pro děti.

Vzhledem k nezbytným terénním úpravám bylo nutné stabilizovat sousední svah a vykácet i některé dřeviny. Náhradou bylo vysazeno v této lokalitě dvacet devět stromů a šedesát šest keřů. Jde zejména o javory, habry, borovice i smrky. Stavba stála celkem 8,6 milionů korun.

V galerii se můžete podívat na pár obrázků jak z výstavby, tak zejména ze slavnostního otevření hřiště. Jazykové verze

  • Čeština
  • English