Cesta: Aktuality / Archiv aktualit / 2012 - Stavbou roku se stala přestavba divadla


obsah:

2012 - Stavbou roku se stala přestavba divadla

Stavbou, která v loňském roce nejvíce přispěla k zlepšení vzhledu města Hranic, se stalo Rozšíření Staré střelnice - tedy přestavba divadla V. Vlasáka. Rozhodla o tom odborná komise, která letos vybírala ze tří kandidátů.

Komise u nominované stavby vyzdvihla nejenom splnění většiny hodnotících kritérií, ale také její nesporný význam pro zachování a rozvoj kultury v Hranicích i okolí.

Komise při hodnocení stavby roku přihlíží k architektonickému či urbanistickému řešení a jeho přínosu pro vzhled našeho města; k celkovému dojmu - výrazu stavby, estetickému řešení, funkčnosti, kvalitě a jakosti prací, řemeslnému provedení celku i detailu. Posuzují se i použité materiály či délka provádění stavby. Ke komplexnosti řešení přispívají sadové úpravy pozemku a okolí stavby, řešení oplocení nebo nasvětlení stavby. Přihlíží se i ke splnění požadavků orgánů státní správy (stavební úřad, památková péče, ochrana životního prostředí), dále k přínosu pro záchranu kulturních, historických nebo přírodních hodnot daného území; k invenci technických řešení a aplikaci

Projektantem stavby roku byl J. Hynčica, hlavním dodavatelem firma Probi Inženýring. Na fotky z prostor divadla se můžete podívat zde: http://www.starastrelnice.cz/neo/index.htmlJazykové verze

  • Čeština
  • English