Cesta: Aktuality / Archiv aktualit / 2017 - Brněnští studenti architektury navrhli novou podobu centra Hranic


obsah:

2017 - Brněnští studenti architektury navrhli novou podobu centra Hranic

Návrhy na možnou budoucí podobu „hradebního okruhu” (centra města) v Hranicích představili na výstavě projektů studenti brněnské Fakulty architektury Vysokého učení technického. Vernisáž se uskutečnila v pondělí 20. února od 17 hodin ve dvoraně zámku, kde jsou nyní vystaveny jednotlivé projekty. 

Zahájení výstavy

Výstavu uvedli (zprava) Mgr. Ivo Lesák místostarosta města, Ing. Arch Marek Kuchta , vedoucí odboru rozvoje města, doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D., vedoucí „Ústavu prostorové tvorby“ a současně „proděkan pro vědu“ na Fakultě architektury VUT v Brně a Ing. arch. Barbora Ponešová, Ph.D., odborný asistent „Ústavu prostorové tvorby“ na Fakultě architektury VUT v Brně. Ti, spolu s odborným asistentem Ing. arch. Jan Foretníkem Ph.D., studentské projekty koordinovali.

Výstava představuje osm projektů. Mezi autory jsou i zahraniční studenti z Chorvatska, Slovenska a ze Španělska. Před vlastním návrhem se studenti podrobně seznámili s historií města i s jeho konkrétními problémy. Prostřednictvím ankety se také seznámili s názory jeho občanů. Jednotlivé projekty jsou stručně představeny v této tiskové informaci (příloha)

Návrhy jsou jak urbanistické, koncepční a krajinářské povahy, tak architektonické. Zabývají se jak návrhem celkového konceptu v širších souvislostech, tak dílčími urbanistickými detaily, i návrhem budov. Je to dáno tím, že se na projektech podíleli studenti z různých ročníků studia. Ti z vyšších ročníků v několika případech navrhují veřejné budovy městského významu – kulturní a komunitní centrum s veřejnou knihovnou, malou divadelní a hudební scénu a další. Studenti měli dovoleno stavět a asanovat podle vlastního uvážení, pracují s tématem volněji bez ekonomických omezení, přičemž měřítkem kvality je u jejich projektů prospěšnost pro zdravý rozvoj města. 

Řešené území hradebního okruhu je obecně vytýčeno ulicemi po obvodě historického jádra města – Náměstí 8. května – Komenského – Teplická – Potoční – třída Československé armády – Čechova – Šromotovo náměstí. Území má proměnlivý charakter ulic, náměstí, nebo ploch bez jasného vymezení. Nachází se na něm prostory s nevhodnou funkcí a zástavbou (Čechova ulice), řada proluk (Komenského ulice), místa neuspokojivá dopravně (Nám. 8. května) i místa postrádající jakýkoliv charakter a formu (např. bývalé předměstí Motošín).

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English