Cesta: Aktuality / Archiv aktualit / 2014 - Výstava Ivana Bukovského byla zahájena


obsah:

2014 - Výstava Ivana Bukovského byla zahájena

Vernisáž výstavy obrazů významného českého malíře Ivana Bukovského se uskutečnila ve čtvrtek 18. prosince od 17 hodin ve výstavní síni Synagoga v Hranicích.

Vernisáž výstavy I. Bukovského

Výstava je připomenutím 20. výročí založení Městského muzea a galerie a první výstavy, která proběhla v opravené synagoze. Touto výstavou zahajujeme nový cyklus výstav, jejichž dramaturgie vychází z Koncepce galerijní činnosti města Hranic do roku 2020, kterou nedávno schválila rada města.

Úvodní slovo starosty PhDr. Vl. Juračky

Touto akcí si rovněž připomínáme existenci židovské obce v Hranicích a její pohnuté osudy. Vernisáž proběhla na druhý den osmidenního židovského svátku Chanuka, známého také jako Svátek světel. Hlavní chanukovou tradicí je rozsvěcování světel na zvláštním osmiramenném svícnu a před zapálením svíček se pronáší požehnání. Této role se v hranické synagoze zhostil Petr Papoušek, předseda Federace židovských obcí.

Předseda Federace židovských obcí rozsvěcuje světlo

K židovství se váže i tvorba Ivana Bukovského, která je v synagoze představena. Autor je s židovstvím spojen jak rodem, tak tématikou Starého zákona, která je zastoupena v jeho tvorbě. Svými díly je zastoupen jak v řadě veřejných sbírek v České republice, včetně Národní galerie, tak i v zahraničí. Jeho tvorba byla oceněná řadou cen.

Autor I. Bukovský (2. zleva)

Kurátorem výstavy je Jan Šmolka a úvodní slovo na vernisáži pronesl Mgr. Jiří Pometlo. Jazykové verze

  • Čeština
  • English