Cesta: Aktuality / Archiv aktualit / 2015 - Začíná rekonstrukce silnice v Drahotuších


obsah:

2015 - Začíná rekonstrukce krajské silnice v průtahu Drahotušemi

Kostkám v Drahotuších – pověstným kočičím hlavám bije poslední hrana. V této místní části Hranic byla zahájena společná investice Olomouckého kraje a města Hranic na rekonstrukci průtahu obcí – ulic Lipnická a Hranická. Akce sice také přinese nevyhnutelné komplikace v dopravě, rekonstrukce této komunikace je však již dlouhou dobu nezbytná. 

Upozorňujeme občany, že v souvislosti se zahájením I. etapy rekonstrukce krajské silnice č. III/44029 v průtahu místní části Drahotuše, dojde k úplnému uzavření provozu na části této komunikace, a to cca od hřbitova po křižovatku se sil. III/44025 (ul. K Nádraží). I. etapa rekonstrukce potrvá do 30. srpna 2015. V rámci uzavírky dojde ke změnám provozu autobusových linek dopravce ARRIVA MORAVA a.s., provoz autobusů MHD zůstane beze změn.

Celková rekonstrukce průtahu obcí potrvá do letošního prosince. Společná investice bude stát 52.8 milionů korun, z toho se částkou 37,7 milionu podílí Olomoucký kraj (včetně dotací) a částkou 15,1 milionu město Hranice.

Na úseku od hřbitova až po Elektro- Lumen, tedy v délce asi 2 kilometry, bude probíhat výměna celé konstrukce komunikace, tedy namísto dosavadních kostek zde bude nově asfaltový povrch.  Součástí stavby bude také vybudování nové části dešťové kanalizace pro odvodnění komunikace a ostatních ploch, včetně nových uličních vpustí a jejich přípojek.  Spolu s novým povrchem vzniknou i nové parkovací zálivy. Upraveny a nasvíceny budou přechody pro chodce a část chodníků. Rekonstruován bude i mostek. Nutné budou i přeložky a úprava inženýrských sítí a obnova dopravního značení. Zjednodušeně se dá uvést, že kraj opravuje komunikaci, na město připadá zbytek.

 

 

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English