Cesta: Aktuality / Archiv aktualit / 2015 - Zámecká zahrada se otevřela


obsah:

2015 - Zámecká zahrada je otevřena

Logo OPŽP

Od středy 24. června je otevřena Zámecká zahrada.  Na slavnostní otevření dorazily stovky lidí. Po projevu starosty města Jiřího Kudláčka následovalo  slavnostní přestřižení pásky a zápis do Zlaté knihy města. Poté vystoupili žáci a soubory Základní umělecké školy Hranice a hudebníci Radim Černý a Víťa Vrbka.

Nová etapa v historii prostoru pod hranickým zámkem začíná právě nyní. Po letech snahy o získání dotace, které byly loni úspěšně završené, se veřejnosti otvírá prostor, který má lákat k procházkám, relaxaci a odpočinku. Proto jsou tu umístěny lavičky, vybudován nový vodní prvek a vysazena zeleň. Příjemný stín budou poskytovat zejména lípy srdčité. Zatím jsou sice nevelké, ale do dvou, tří let už by měly mít pěknou korunu. Zeleň doplňují například habry podél zdi a zvenčí popínavé růže. Další trvalky jsou vysázeny u budovy, která jednak plní funkci hospodářského zázemí, dále nahradila původní trafostanici a také bude poskytovat občas opomíjenou, leč důležitou službu veřejných toalet.

Zahrada je ohrazena původní kamennou zdí, která byla opravena a zvýšena. Přístup ve směru od Veličky (Čechova ulice) zabezpečují dvě uzamykatelné brány. Další vstupy do zahrady vedou v horní části buď od Zámeckého klubu, nebo z prostoru před jižním vstupem do zámku. Propojením prostoru u Veličky s areálem zámku a Pernštejnským náměstím dává místním i turistům širší možnosti, jak se dostat do centra města. Díky bezbariérovému řešení zahrady je nyní centrum snáze přístupnější jak pro rodiče s kočárky, tak i pro tělesně postižené.

Zahrada bude přístupná veřejnosti v denní dobu, tedy od 8 ráno do 10 hodin večer. V zimě bude udržován jeden chodník pro průchod. V horní části zahrady u Zámeckého klubu by mělo fungovat občerstvení.

Každá obdobná investice samozřejmě vzbuzuje i obavy, zda v prostorách zahrady nebudou řádit vandalové nebo se scházet výtržníci. Proto je v zahradě umístěna nová videokamera městské policie, které má zamezit vandalům napáchat nějaké škody. Bude ale záležet i na všímavosti návštěvníků zahrady, ti mohou strážníky městské policie upozornit, že se zde děje něco nepatřičného.

Kromě relaxační a komunikační role má ale zahrada další využití. V severní části je vybudované dětské hřiště se zajímavými hracími prvky. Obzvláště lákavě vypadá velká klouzačka, umístěná ve svahu. Hranicím tak přibude další místo, kam mohou zajít rodiče s dětmi.

Jako doplňková funkce pro užívání je navržen objekt volnočasových aktivit – zpevněná vydlážděná plocha v rovině terénu a navazující dřevěné lavice na pobytových terasách dnešního svahu pod hradbami.  Zde se mohu odehrávat menší kulturní vystoupení.  U nich jsme ale omezeni hlukovou studií, která určuje, že vystoupení může trvat maximálně 2 hodiny a nesmí předkročit dané hlukové limity.

Celá rekonstrukce prostoru pod zámkem stála 18 milionů korun. Získali jsme na ni dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava  ve výši  85% uznatelných nákladů. Zde je k nahlédnutí projekt Rekonstrukce zámecké zahrady Hranice.


Historie zahrady

Zámecká zahrada je umístěna v  historickém jádru města. Jde o poslední větší plochu v centru města, která není v patřičném stavu. Město při své žádosti o dotaci vycházelo ze  stavebně historického průzkumu tohoto prostoru, provedeného v říjnu 2004.  Z jeho výsledků vyplývá, že  u hranického zámku byly v podstatě zahrady dvě.

První z nich, na  pravém břehu Veličky, byla založená v letech 1628 -1629 kardinálem Ditrichštejnem. Její vznik paradoxně umožnila třicetiletá války. V průběhu bojů o město v roce 1626 bylo totiž mnoho domů na předměstí zničeno. V  roce  1628 zabral  kardinál Ditrichštejn na předměstí u Veličky šest spálených gruntů i s přilehlými pozemky na vybudování nové knížecí květné zahrady. Ta zabírala prostor  od Veličky  na západ  zhruba v pásu mezi ulicemi Purgešova a Kollárova, zřejmě k ulici Kpt. Jaroše. Přesné  zakončení zahrady však není možné z podkladů určit.

V  době svého rozkvětu patřila tato zahrada mezi známé a hodnocené zahrady  svého druhu na Moravě. Postupně však, s poklesem významu zámku, se význam zahrady postupně ztrácel. V roce  1826  již patrně okrasná zahrada v bývalé knížecí květné zahradě za Veličkou neexistovala, změnila se na ovocnou zahradu. Ta pak byla na začátku 20. století postupně zastavována.

Druhá zahrada byla přímo pod zámkem, zhruba ve stejné ploše, jako dnes. Ta je zachycena na  vyobrazení  z roku 1830, pravděpodobně již tehdy byla ohraničena jednoduchou kamennou zdí, jako dosud. Na jihu byla ale o něco větší, než dnes. Její hlavní osa vedla severojižním směrem a prostor byl rozdělen na  několik většinou obdélníkových polí. V jižní části bylo několik dřevěných kůlen. V areálu byl rovněž zahradní domek.  Na plánu, zhotoveném v roce 1856 byl prostor pod zámkem označen jako zámecká zahrada, ale bez dalších podrobností. V roce 1893 byla nejjižnější část zahrady prodána. Pravidelná zahrada zřejmě postupně zanikala, i když  na konci 19. století zde byl ještě postaven altán, který  je připomínán ještě po roce 1940. Z roku 1940 se také zachoval stručný popis  zahrady pod zámkem. V zahradě rostly ovocné stromy, v dolní části byly zřejmě plochy na pěstování zeleniny.

Po válce v  roce 1956 vyhořelo předzámčí, trosky budov byly strženy společně s původní hradební zdí a dvěma baštami. I po tomto roce však rostlo pod zámkem  27 listnatých stromů a 3 jehličnany. Zahrada ale pustla, stromy nebyly udržované, byly zde navezeny sutiny. V letech 1978-1979 byla ze zahrady odstraněna větší část původních ovocných dřevin. V roce 1980 byla neudržovaná a zanedbaná plocha pod zámkem pronajata zahrádkářům. Malá zahrádkářská kolonie zde  fungovala ještě po roce 2005, poté však byl pozemek nevyužitý.

Fotografie z průběhu výstavby

Zámecká zahrada 21.7.2014

Zámecká zahrada se mění

Zámecká zahrada 15.8.2014

Zámecká zahrada se mění 2

Zámecká zahrada 15.9.2014

Zámecká zahrada se mění 3

Zámecká zahrada 17. října 2014

zámecká zahrada 17. října  2014

Zámecká zahrada  12. prosince 2012

Zámecká zahrada 12. prosince 2014

Zahrada 21. ledna 2015 - již bez původní trafostanice

Zámecká zahrada bez staré trafostanice

Vrchní část zahrady již začíná dostávat konečnou podobu

Vrchní část zahrady již začíná dostávat konečnou podobu

V Zámecké zahradě naleznete i dětské hřiště

V Zámecké zahradě naleznete i dětské hřiště

Cesty pod zámkem

Cesty pod zámkem

Schodiště spojuje spodní a horní část

Schodiště spojuje spodní a horní část

Zahrada těsně před otevřením

Zámecká zahrada před otevřením

 Noční osvětlení zahrady 

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English