Cesta: Aktuality / Informace o povodních


obsah:

2012 -Ledy povolily, Bečva klesla - video

Ledy u kolonády

Ledy na Bečvě kolem 2. hodiny 29. února povolily. Bečva je v klidu, situace se uklidnila i na Veličce. Příchod dalších ledových ker se neočekává. Vloženo nové video a fotogalerie z odchodu ledů z Hranic. Bečvou prošla největší masa ledu za posledních 30 let.

více...


2012 - Obce v Pobečví podpořily protipovodňovou koncepci

Studii odtokových poměrů v Pobečví, kterou má zpracováno Povodí Moravy, podporuje naprostá většina z patnácti dotčených měst a obcí podél 40 kilometrového úseku řeky Bečvy. Kolem 110 tisíc lidí, kteří mají ještě v živé paměti povodeň z roku 1997, tak má reálnou šanci být v dohledné době chráněno až před padesátiletou vodou. V případě výstavby poldru Teplice pak před více než stoletou.

více...


2011 - Ministerstvo zemědělství podpoří poldr u Hranic

Ministerstvo zemědělství nechá v průběhu letošního roku vypracovat studii, která urychlí protipovodňová opatření podél řeky Bečvy. Jejich součástí bude suchý poldr u Teplic nad Bečvou, jenž se tak zařadí mezi největší v České republice. V případě ohrožení by dokázal zadržet 35,4 milionu metrů krychlových vody. Ministr zemědělství Ivan Fuksa o tom 13. dubna 2011 informoval vládu. Ta jeho zprávu vzala na vědomí a schválila zahájení příprav protipovodňových opatření.

více...


2010 - Návrhy protipovodňových opatřeních na Veličce

Na červnovém jednání zastupitelstva města vystoupili zástupci Povodí Moravy s.p. s prezentací návrhů protipovodňových opatření v povodí Veličky. Jde o první návrhy, nyní bude potřebné posoudit jejich reálnost a poté se snažit o získání dotací.

více...


Povodně 2010 - Ministr zemědělství navštívil Hranicko

Ministr zemědělství v debatě s hranickým starostou

Uspíšit protipovodňovou ochranu a zlepšit ochranu půdního fondu si předsevzal ministr Fuksa. Proto jeho první kroky vedly na Hranicko, do oblastí, které byly vyplaveny nejen letos na jaře, ale opakovaně, a na obhlídku už vybudovaných protipovodňových opatření.

více...


Povodně 2010 - Ministryně životního prostředí na Hranicku

Ministryně se zastavila i v Ústí

Oblasti na Hranicku, které postihla povodeň, navštívila ministryně životního prostředí Rut Bízková.

více...


Povodně 2010 - Bečva je opět "v normálu"

Bečva mezi Hranicemi a Rybářema

Na druhý stupeň povodňové aktivity stoupla v noci na 1. září řeka Bečva. Vytrvalé deště opět zvedly její hladinu. Odpoledne 1. září začala hladina Bečvy zvolna klesat a v noci již klesla na normální stav. Velička ani Ludina vylitím nehrozily.

více...


Povodně 2010 - Povodňové informace - průběh povodní

povodeň v Hranicích

Přinášíme vám stručný přehled, jak probíhaly povodně 2010 v Hranicích a okolí

více...


Povodně 2009 - Letňany přispěly na mostek přes Ludinu

Lávka

Nový mostek přes Ludinu Pod Farou u Potoční ulice vyrostl i díky finanční pomoci městské části Prahy 18 - Letňany. Letňany darovaly Hranicím na odstraňování povodňových škod částku 40 tisíc korun.

více...


Povodně 2009 - Starostové zaplavených obcí ocenili hasiče

Ve čtvrtek 16. července 2009 proběhlo ve Velké setkání starostů postižených obcí se zástupci zasahujících hasičských jednotek.

více...


Povodně 2009 - Letňany přispěly Hranicím na povodně

Tajemník Úřadu  městské části Letňany Ing. Gerhard předává darovací smlouvu

Částku 40 tisíc korun darovala Hranicím Městská část Praha 18 - Letňany na odstraňování povodňových škod. Darovací smlouvu přivezl ve čtvrtek 10. června do Hranic tajemník Úřadu městské části Praha 18 – Letňany Ing. Vladislav Gerhard, který ji předal starostovi města Mgr. Miroslavu Wildnerovi. Město Hranice za poskytnutou pomoc děkuje.

více...


Povodně 2009 - Město Hranice vyplatilo dotace pro postižené povodněmi

Dotaci 1 milion 230 tisíc korun získalo město Hranice pro občany, které v noci z 24. na 25. června postihla blesková povodeň a poškodila jim vybavení domácnosti. V Hranicích a místních částech se jedná o 41 domácností. O dotaci bylo nutné požádat do 16. září 2009.

více...


Povodně 2009 - zpráva o povodni

Zpráva o povodni Povodňového orgánu – Povodňové komise obce Hranice a obce Hranice jako ORP dle § 76 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

více...


Povodně 2009 - poskytujeme informace,nabízíme vysoušeče

Komenského u Kroku

Všechny menší vodní toky v Hranicích (Velička, Ludina., Račí potok ) se v Hranicích v noci vylily z břehů. Bečva naštěstí zůstala v korytu. Město nabízí k zapůjčení vysoušeče. Informujeme o nabídkách firem, pomoci dalších institucí, daňové problematice a dalších potřebných věcech.

více...


Postup při sanaci zatopených studní

Jak postupovat při zatopení studny, potřebné kontakty

více...

{ předchozí strana 1... 2... další strana }


Jazykové verze

  • Čeština
  • English