Cesta: Aktuality / Informace o povodních / 2013 - Hraničtí dobrovolníci se vrátili z Mělnicka (videa)


obsah:

2013 - Hraničtí dobrovolníci se vrátili z Mělnicka (video z příjezdu)

Z povodněmi postiženého Mělnicka se vrátila dvacítka hranických dobrovolníků. Čtyři členové Městské policie Hranice, dva pedagogové s 13 studenty  Střední průmyslové školy Hranice a jedna pracovnice Lázní Teplice nad Bečvou vyjeli do postižených oblastí ve středu ráno 12. června. Díky osobnímu nasazení a   příslušnému vybavení byli platnou pomocí.

Město Hranice proto děkuje všem firmám, které se na této pomoci postiženým oblastem podílely: Krok v.o.s,  Ekoltes Hranice a.s., Bezpečnostní agentura Smoos s.r.o., Demstav group s.r.o., ADR logistik s.r.o., Nemocnice Hranice a.s.,  Reklamní studio Grapp cz, s.r.o.,  Lázně Teplice nad Bečvou a.s., Agrochov Jezernice a.s., Autoškola Lubomír Cahlík, Autoservis Auto drei s.r.o., Lékárna U Zlatého lva, Stavebniny Beránek, Frenštátská lesní a.s., Stodůlka Petr  - svařovací technika a Střední průmyslová škola Hranice.

Video z odjezdu

Nakládání materiálu do aut

 Akce je  zaštítěna a koordinována Českým červeným křížem, který přímo na místě určí, kde budou dobrovolníci z Hranic nasazeni. Ti povezou, kromě  běžného vybavení, také čtyři městské vysokotlaké čističe, které jsou  při úklidu  naplaveného bláta neocenitelným pomocníkem.

Nakládání materiálu do aut

Městští policisté z Hranic s oddílem vodních skautů Junáka na Mělnicku pomáhali již v roce  2002, kdy tuto oblast také postihly rozsáhlé povodně. Právě na základě dobrých zkušeností  z tehdejší pomoci byli osloveni i letos.

Informace, jak poskytnout pomoc postiženým oblastem

Občané nebo společnosti, které chtějí poskytnout pomoc  postiženým oblastem mohou využít osvědčené humanitární organizace, jako například Člověk v tísni, Český červený kříž  nebo Adra, které   pomáhaly i u nás, když jsme byli postiženi povodněmi.

Dobrovolníci se mohou hlásit například u Českého červeného kříže. Zde je také krizová linka Českého červeného kříže pro jižní Čechy, na které mohou lidé nabízet pomoc: 383 809 818.

Charita ČR organizuje pomoc postiženým povodněmi

Pracovníci a dobrovolníci Charity Česká republika se stejně jako již několikrát v nedávné historii opět chystají pomoci v boji s následky ničivých povodní. Akci lze podpořit finančním příspěvkem, materiálním darem nebo nabídkou dobrovolnické pomoci

Finanční příspěvek - viz Povodňová konta

Materiální dary - Veřejnost se může do pomoci zapojit darováním materiální pomoci. Potřeba budou zejména čistící, hygienické a dezinfekční prostředky, pracovní nářadí a pomůcky (lopaty, košťata, kbelíky, gumové a pracovní rukavice, gumáky apod.).

Dary přijímá Humanitární sběrné místo na adrese Purgešova 1399, Hranice od čtvrtku 6. června 2013 od 8.00 do odvolání. Kontaktní telefon 581 606 615.

Dobrovolnická pomoc

Pokud se chcete zapojit do pomoci v postižených oblastech jako dobrovolník, kontaktujte prosím některé z koordinačních center uvedených na této adrese: http://povodne.charita.cz/vase-pomoc/ Zde se můžete dozvědět také další informace týkající se koordinované pomoci v rámci Charity ČR.

 

Povodňová konta:

ADRA: zasláním DMS ve tvaru DMS ADRA na tel. číslo 87 777 (Cena jedné DMS je 30 Kč, ADRA obdrží 27 Kč), zasláním libovolné částky na účet veřejné sbírky 34983498/0300, variabilní symbol 391.

Armáda spásy v České republice: finanční příspěvky lze zasílat pomocí DMS ve tvaru DMS ARMADASPASY na číslo tel. číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč, z nichž AS obdrží 27 Kč), nebo na účet 475335453/0300, variabilní symbol 222.

Člověk v tísni: povodňové konto na pomoc lidem zasaženým záplavami SOS Povodně 2013 má číslo - 72027202/0300, je možné zasílat také dárcovské DMS ve tvaru DMS SOSPOVODNE na číslo 87 777

Český červený kříž: přispět je možné zasláním DMS ve tvaru DMS CCK na tel. číslo 87 777 (Cena jedné DMS je 30 Kč, Červený kříž obdrží 27 Kč) nebo libovolnou částkou na sbírkové konto na pomoc lidem zasaženým povodněmi - 222885/5500, variabilní symbol 111

Diakonie Českobratrské církve evangelické: povodňové konto - 3596666359/0800, variabilní symbol 2013, dárcovská DMS má tvar DMS POMOCPOVODNE a zasílá se na tel. číslo 87 777

Charita České republiky: finanční pomoc je možné zasílat pomocí DMS ve tvaru DMS CHARITAPOMOC na tel. číslo 87 777 (Cena jedné DMS je 30 Kč, Charita ČR obdrží 27 Kč) nebo na sbírkové konto 11998822/0800, variabilní symbol 906. Příspěvky lze posílat také na dárcovské konto 88444422/0800, variabilní symbol 906, případně lze předat příspěvek v hotovosti přímo v sídle Charity Hranice na adrese Purgešova 1399, Hranice     (tyto příspěvky budou následně převedeny na výše uvedené Sbírkové konto Charity ČR).

Konto Bariéry: příspěvky je možné zasílat na povodňový sbírkový účet - 17111444/5500, variabilní symbol 0613, nebo prostřednictvím DMS ve tvaru DMS KONTOBARIERY na tel. číslo 87 777 (Cena jedné DMS je 30 Kč, na Konto bariéry přijde 27 Kč)

Praha 6: povodňové dary lze zasílat na účet: 1222-2000866399/0800, variabilní symbol 4191620114

Zoo Praha: finanční příspěvky je možné posílat na konto s názvem Povodeň 2013 - číslo účtu 3070207/0100

Diakonie Broumov -  1302698349/0800 nebo 38739-601/0100 s variabilním symbolem 999

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English