Cesta: Aktuality / Informace o povodních / Povodně 2010 - Ministr zemědělství navštívil Hranicko


obsah:

Povodně  2010 - Ministr zemědělství Ivan Fuksa chce urychlit protipovodňovou ochranu

Přednost dostanou připravení a odpovědní, uvedl ministr Fuksa  

Uspíšit protipovodňovou ochranu a zlepšit ochranu půdního fondu si předsevzal ministr Fuksa. Proto jeho první kroky vedly na Hranicko, do oblastí, které byly vyplaveny nejen letos na jaře, ale opakovaně, a na obhlídku už vybudovaných protipovodňových opatření. Do budoucna podle ministra Fuksy dostanou při stavbě protipovodňové ochrany přednost ti, kteří prokážou připravenost, spoluodpovědnost a zdravý rozum. Dalším principem strategie ministra Fuksy je solidarita a určitá forma kompenzace obcím, na jejichž území je protipovodňová ochrana vybudovaná.Ministr zemědělství v debatě s hranickým starostou

Už teď je jasné, že nebude na všechno, připustil ministr Fuksa, který si nechal zpracovat souhrn všech pozemkových úprav protipovodňových opatření a jejich finančních nároků, které by vyžadoval jakýsi „ideální stav" protipovodňové ochrany. „Chceme tedy primárně podpořit ty žadatele, kteří jsou nejlépe připraveni, ať už po stránce projektové dokumentace nebo v majetkoprávních záležitostech. A žadatele, kteří prokázali aktivitu a spoluzodpovědnost vlastními investicemi a aktivitami." dodal ministr.  Dále zdůraznil princip solidarity a navrhl prosadit dotace na určité kompenzace směřující například do infrastruktury obcí, na jejichž území jsou vybudovaná protipovodňová opatření chránící i další obce a rozsáhlejší katastry.

Protipovodňová ochrana bývá značně pozemkově náročná a řadu opatření se dosud nepodařilo dokončit kvůli majetkoprávním průtahům. Ministr Fuksa proto zadal vypracovat metodiku pro Pozemkové úřady, která by je v rámci komplexních pozemkových úprav navedla na vyčleňování a shromaždování pozemků vhodných pro protipovodňová opatření.

„V příštích dnech se sejdu s ministrem životního prostředí a probereme, kde je možné synchronizovat programy obou resortů týkající se protipovodňové ochrany. Můžeme tak přivést do této oblasti více peněz nebo přinejmenším rychleji," říká ministr Fuksa. Dalším souvisejícím bodem jednání s ministrem Drobilem bude novela zákona o ochraně půdy.

Musíme se na povodně připravit všemi způsoby, jaké máme k dispozici. Vrátit přírodě schopnost vypořádat se s menšími povodněmi. Dobudovat přehrady a poldry, které zabrání katastrofám v případě velkých povodní, a odstěhovat se z míst, která za rozumnou cenu chránit nelze. Více možností nemáme. Tedy kromě možnosti každých pár let obnovovat zničené domy," shrnul ministr Fuksa.

S ministrem se setkali i starostové obcí Hranicka

Tereza M. Dvořáčková
tisková mluvčí MZeJazykové verze

  • Čeština
  • English