Cesta: Aktuality / Informace o povodních / Postup při sanaci zatopených studní


obsah:

Postup při sanaci zatopených studní:

Očista a dezinfekce studní musí proběhnout za přítomnosti nejméně 3 osob, pro případ poskytnutí první pomoci osobě, která sestupuje do studny!

Po vyčištění je nutné odebrat vzorek vody k vyšetření. Majitelé studen, které jsou pro ně jediným zdrojem pitné vody, mají nárok na jedno vyšetření zdarma.  Podrobnější informace naleznete v příloze 1. Je ale nutné nahlásit požadavek na příslušný  obecní úřad. V případě Městského úřadu Hranice se obracejte na Ing. Petra Šmídu  - odbor životního prostředí  (tel: 581 828 341) Podrobnosti naleznete také  na webových stránkách Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje (www.khsolc.cz).

Základní postup: Podrobněji rozpracovaný postup naleznete v příloze 2

 • Mechanicky očistit vnější stěny studny a čerpací zařízení od nánosů bahna a nečistot a opravit poškozené části vnějšího krytu studny. Důkladně opláchnout čistou vodou, nejlépe tlakovou.
 • Otevřít studnu a úplně vyčerpat vodu.
 • Zjistit, zda se ve studni nevyskytují jedovaté plyny a zda je u dna dostatek kyslíku - nejjednodušší způsob kontroly je spuštění zápalné svíčky na dno studny. V případě bezkyslíkatého prostředí svíčka zhasne, v případě výskytu metanu dojde ke vzplanutí.
 • Důkladně mechanicky (např. kartáčem) očistit vnitřní stěny studny, čerpací zařízení a dno studny. Důkladně opláchnout čistou vodou a vodu opět úplně vyčerpat.
 • Omýt vnitřní stěny studny 5% roztokem SAVA (1 litr SAVA nalijeme do 19 litrů vody).
 • Opláchnout stěny studny čistou vodou a vodu znovu vyčerpat.
 • Odstranit stávající pokryv dna (štěrk, hrubozrnný písek) a vyměnit za nový, případně za důkladně propraný starý.
 • Nechat studnu naplnit vodou a v případě, že je voda dále kalná, pokračovat v čerpání až do vymizení zákalu.
 • Provést desinfekci vody, například přípravkem SAVO. Při provádění dezinfekce respektujte návod k použití. Orientačně uvádíme, že (při nejběžnejších průměrech skružových studní od 80 do 120 cm) na 1 m výšky vody ve studni se dávkuje 9 ml SAVA (polévková lžíce). Celkové množství SAVA pro dezinfekci vypočítejte podle výšky vody ve studni, pak toto množství rozřeďte v kropicí konvi a roztokem pokropte vnitřní stěnu skruží i hladinu vody. Nechejte působit alespoň 8 hodin.
 • Teprve po provedené dezinfekci je možno odebrat vzorek vody k provedení laboratorní kontroly, např. u těchto akreditovaných laboratoří: 

1) Zdravotní ústav - laboratoř, Wolkerova 74/6, 779 11 Olomouc

Kontaktní osoba - Šárka Lahnerová

tel. 585 719 310

 

mob. 605 298 461

 

e-mail: sarka.lahnerova@zuol.cz

RnDr. Martin Halata

tel. 585 719 309

 

mob. 605 298 441

2) Laboratoř Morava s.r.o., Oderská 456, 742 13 Studénka

Kontaktní osoba - Eva Svačinová

tel. 556 413 093

 

e-mail: bryndova@laborator-morava.cz

3) Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.,
Laboratoř pitných vod, Šířava 483/21, 750 02 Přerov

Kontaktní osoba - Ing. Zdena Rozkošová

tel. 581 299 147

 

e-mail: laborator@vakpr.cz

 

 

Přílohy ke staženíJazykové verze

 • Čeština
 • English