Cesta: Aktuality / Informace o povodních


obsah:

2017 - Bečva už je v "normálu"

Bečva v 18 hodin

Řeka Bečva na měřícím bodě Teplice nad Bečvou v pátek 28. dubna po 18. hodině dosáhla 3. stupně povodňové aktivity (3. SPA). Do 20 hodin vystoupala na 408 cm, od 20.30 začal pozvolný pokles. Ve 23.20 klesla Bečva opět pod 4 metry, tedy na 2. SPA. V půl osmé ráno již to byl 1. SPA a ve 14.50 klesla pod 260 cm, tedy na normální stav. (Foto)

více...


2013 - Hraničtí dobrovolníci se vrátili z Mělnicka (videa)

Nakládání  aut, mířících  do Liběchova

Týden pomáhalo na Mělnicku, postiženém povodněmi, 20 dobrovolníků z Hranic - čtyři členové Městské policie Hranice, dva pedagogové s 13 studenty Střední průmyslové školy Hranice a jedna pracovnice Lázní Teplice nad Bečvou. Možnosti pomoci oblastem, postiženým povodněmi, povodňová konta.

více...


2012 -Ledy povolily, Bečva klesla - video

Ledy u kolonády

Ledy na Bečvě kolem 2. hodiny 29. února povolily. Bečva je v klidu, situace se uklidnila i na Veličce. Příchod dalších ledových ker se neočekává. Vloženo nové video a fotogalerie z odchodu ledů z Hranic. Bečvou prošla největší masa ledu za posledních 30 let.

více...


2012 - Obce v Pobečví podpořily protipovodňovou koncepci

Studii odtokových poměrů v Pobečví, kterou má zpracováno Povodí Moravy, podporuje naprostá většina z patnácti dotčených měst a obcí podél 40 kilometrového úseku řeky Bečvy. Kolem 110 tisíc lidí, kteří mají ještě v živé paměti povodeň z roku 1997, tak má reálnou šanci být v dohledné době chráněno až před padesátiletou vodou. V případě výstavby poldru Teplice pak před více než stoletou.

více...


2011 - Ministerstvo zemědělství podpoří poldr u Hranic

Ministerstvo zemědělství nechá v průběhu letošního roku vypracovat studii, která urychlí protipovodňová opatření podél řeky Bečvy. Jejich součástí bude suchý poldr u Teplic nad Bečvou, jenž se tak zařadí mezi největší v České republice. V případě ohrožení by dokázal zadržet 35,4 milionu metrů krychlových vody. Ministr zemědělství Ivan Fuksa o tom 13. dubna 2011 informoval vládu. Ta jeho zprávu vzala na vědomí a schválila zahájení příprav protipovodňových opatření.

více...


2010 - Návrhy protipovodňových opatřeních na Veličce

Na červnovém jednání zastupitelstva města vystoupili zástupci Povodí Moravy s.p. s prezentací návrhů protipovodňových opatření v povodí Veličky. Jde o první návrhy, nyní bude potřebné posoudit jejich reálnost a poté se snažit o získání dotací.

více...


Povodně 2010 - Ministr zemědělství navštívil Hranicko

Ministr zemědělství v debatě s hranickým starostou

Uspíšit protipovodňovou ochranu a zlepšit ochranu půdního fondu si předsevzal ministr Fuksa. Proto jeho první kroky vedly na Hranicko, do oblastí, které byly vyplaveny nejen letos na jaře, ale opakovaně, a na obhlídku už vybudovaných protipovodňových opatření.

více...


Povodně 2010 - Ministryně životního prostředí na Hranicku

Ministryně se zastavila i v Ústí

Oblasti na Hranicku, které postihla povodeň, navštívila ministryně životního prostředí Rut Bízková.

více...


Povodně 2010 - Bečva je opět "v normálu"

Bečva mezi Hranicemi a Rybářema

Na druhý stupeň povodňové aktivity stoupla v noci na 1. září řeka Bečva. Vytrvalé deště opět zvedly její hladinu. Odpoledne 1. září začala hladina Bečvy zvolna klesat a v noci již klesla na normální stav. Velička ani Ludina vylitím nehrozily.

více...


Povodně 2010 - Povodňové informace - průběh povodní

povodeň v Hranicích

Přinášíme vám stručný přehled, jak probíhaly povodně 2010 v Hranicích a okolí

více...


Povodně 2009 - Letňany přispěly na mostek přes Ludinu

Lávka

Nový mostek přes Ludinu Pod Farou u Potoční ulice vyrostl i díky finanční pomoci městské části Prahy 18 - Letňany. Letňany darovaly Hranicím na odstraňování povodňových škod částku 40 tisíc korun.

více...


Povodně 2009 - Starostové zaplavených obcí ocenili hasiče

Ve čtvrtek 16. července 2009 proběhlo ve Velké setkání starostů postižených obcí se zástupci zasahujících hasičských jednotek.

více...


Povodně 2009 - Letňany přispěly Hranicím na povodně

Tajemník Úřadu  městské části Letňany Ing. Gerhard předává darovací smlouvu

Částku 40 tisíc korun darovala Hranicím Městská část Praha 18 - Letňany na odstraňování povodňových škod. Darovací smlouvu přivezl ve čtvrtek 10. června do Hranic tajemník Úřadu městské části Praha 18 – Letňany Ing. Vladislav Gerhard, který ji předal starostovi města Mgr. Miroslavu Wildnerovi. Město Hranice za poskytnutou pomoc děkuje.

více...


Povodně 2009 - Město Hranice vyplatilo dotace pro postižené povodněmi

Dotaci 1 milion 230 tisíc korun získalo město Hranice pro občany, které v noci z 24. na 25. června postihla blesková povodeň a poškodila jim vybavení domácnosti. V Hranicích a místních částech se jedná o 41 domácností. O dotaci bylo nutné požádat do 16. září 2009.

více...


Povodně 2009 - zpráva o povodni

Zpráva o povodni Povodňového orgánu – Povodňové komise obce Hranice a obce Hranice jako ORP dle § 76 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

více...

{ předchozí strana 1... 2... další strana }


Jazykové verze

  • Čeština
  • English