Cesta: Aktuality / Informace od starosty


obsah:

Rozhovor se starostou Hranic pro Parlamentní listy

Starosta města Hranic poskytl rozhovor pro Parlamentní listy.

více...


Rozšíření psychiatrické péče v Hranicích

Dopis starosty města zdravotním pojišťovnám ohledně možnosti rozšíření psychiatrické péče v Hranicích.

více...


Mohly Hranice vyvěsit moravskou vlajku?

Dostal jsem dotaz od hranického občana, jak to, že město Hranice vyvěsilo na státní svátek 5. července (Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje), kromě státní vlajky také vlajku moravskou. Protože jde o otázku, která může zajímat i další občany, tak odpověď zveřejňuji na městském webu.

více...


Informace od starosty - Palačovská spojka

Jak vypadá současná situace ohledně vybudování Palačovské spojky. Ta má odlehčit dopravě v Hranicích ve směru na Valašské Meziříčí a Slovensko.

více...


Informace od starosty za leden 2016

Nezaměstnanost v Hranicích. Podnikání, Pár čísel o rozpočtu, Závěry

více...


Informace od starosty za prosinec 2015

Rozpočet je schválen, úspory umožní větší investice. Užijme si nyní adventního a vánočního času.

více...


Informace od starosty za říjen 2015

Ekoltes - problémy se skladováním odpadu, hospodaření města, příprava investic, stav městského úřadu,

více...


Informace starosty města - cvičení na Libavé

Ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá se nebuduje žádný tábor pro uprchlíky. Jde o cvičení Armády České republiky s tématem "výstavba materiální základny humanitární pomoci a zabezpečení jejího následného provozu pro řešení mimořádných událostí a krizových stavů na území České republiky". Po demonstraci schopností a kapacit základny ji vojáci rozeberou a uloží.

více...


Informace od starosty za srpen 2015

Připravuje se plán investic, změny v Ekoltesu, Zámecká zahrada, reorganizace právních služeb, finanční hospodaření

více...


Informace od starosty – červenec 2015

Pokračují práce na reorganizaci akciové společnosti Ekoltes.Vláda schválila program na realizaci protipovodňových opatření na řece Bečvě. Zpráva o hospodaření našeho města za 1 pololetí tohoto roku. Bezpečnostní situace. Koncepce pro nakládání s odpady.

více...


Uprchlíci do Hranic nemíří - informace starosty města

V současné chvíli neprobíhá žádné jednání o přijetí nebo ubytování uprchlíků v naší oblasti. Samotný areál Jaslo není v této chvíli ani stavebně připraven pro takovou možnost, majitel areálu takovou variantu nepreferuje a  město Hranice pro ni své kapacity sociálního bydlení nenabízí.

více...


Informace od starosty – červen 2015

Na zasedání Zastupitelstva města Hranic dne 26. června jsme přesunuli bod pro připomínky občanů na začátek jednání. Čas projednání všech bodů jednání je nejistý a občan by neměl čekat do pozdních hodin na svůj příspěvek.

více...Jazykové verze

  • Čeština
  • English