Cesta: Aktuality / Informace od starosty / Informace od starosty – červen 2015


obsah:

Informace od starosty – červen 2015

Na zasedání Zastupitelstva města Hranic dne 26. června jsme přesunuli bod pro připomínky občanů na začátek jednání. Čas projednání všech bodů jednání je nejistý a občan by neměl čekat do pozdních hodin na svůj příspěvek.

V období měsíce června jsme provedli analýzu připravenosti dokumentace pro další investice a rozvoj našeho města. Bylo zjištěno, že této práci se již 2 roky nikdo nevěnoval a tak nejsou pro další období připraveny žádné investiční akce.

Výjimkou je připravenost výstavby multifunkční tělocvičny v Drahotuších.

Tento stav ovlivňuje schopnost našeho města žádat o dotace z vypsaných dotačních titulů a jednoznačně naše město poškozuje. Zahájili jsme kroky vedoucí k nápravě.

Pracujeme na programu odpočinkových ploch našeho města. Chceme zvýšit jejich využitelnost pro sportovní a kulturní akce. Park Čs. legií, Masarykovo náměstí, letní kino, Městský kulturní klub, Zámecká zahrada, prostor letiště.

Provádíme hodnocení parkovacích kapacit pro jednotlivé části města. Výsledek se budeme snažit využít pro další plány rozvoje.

Změnili jsme vedení městské akciové společnosti EKOLTES Hranice, a.s. Její činnost bude nově kontrolovat tříčlenné představenstvo v čele s panem Františkem Smolkou. Dozorčí radu povede paní Zdeňka Kovaříková.

Cílem změny je vrátit tuto společnost především ke službám pro město a provádět mnohem důslednější kontrolu hospodaření pod veřejným dohledem zastupitelstva i občanů.

Aktivně jsme vstoupili do procesu přípravy protipovodňových opatření. Urychlujeme přípravu dokumentace pro územní rozhodnutí a přípravu prováděcí dokumentace. Rozšíření jezu a úpravy břehů považujeme za základní opatření naší ochrany na levém i pravém břehu. Zároveň aktivujeme studii ochrany města ze směru Potštát na vodních tocích Velička a Ludina.

Zahájili jsme jednání o budoucnosti areálu Jaslo. Jednáme o napojení komunikací v návaznosti na stávající průmyslovou zónu. Tato oblast si dále zasluhuje vybudování silničního obchvatu Velká, který by řešil taktéž napojenost průmyslové oblasti CTParku.

Pro autobusové nádraží nebyla taktéž vypracována stavební dokumentace. Zahájili jsme kroky k nápravě. Cílem je zahájit výstavbu v roce 2017.

Pokračujeme v přípravě projektu pro obnovu městského hřbitova.

Ve spolupráci se všemi složkami pracujeme na nové koncepci bezpečnosti v našem městě.

Nepodceňujeme zvýšené krádeže aut, bezpečnost nočního života, ani drogy ve školách.

Žádám občany, aby v případě zjištění kriminální činnosti neváhali informovat státní nebo městskou policii.

Připravujeme změnu informačního systému na městském úřadě - tento systém umožní nahlížení do rozpočtu města a veřejnou kontrolu uzavíraných smluv.

Budujeme odborné týmy lidí pro rozvoj cyklostezek a jejich napojenost na naši oblast a město.

Zesílili jsme spolupráci s Mikroregionem Hranicko a ostatními obcemi.

V provozním řádu Zámecké zahrady jsme nepovolili vstup pro pejsky. Důvodem není jejich omezení. Prostor Zámecké zahrady je však určen především pro využití travních ploch k odpočinku maminek s dětmi v letním období.

Chceme aktivnější spolupráci vedení města s osadními výbory. Z tohoto důvodu se dle požadavku budeme zúčastňovat jejich jednání.

Byla zahájena oprava páteřní komunikace v Drahotuších. Přestože budeme maximálně dbát na zachování nutného provozu, dovoluji si požádat o trpělivost. Rekonstrukce by měla skončit do konce roku 2015.

 

Jiří Kudláček

starosta města Hranic

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English