Cesta: Aktuality / Informace od starosty / Informace od starosty za leden 2016


obsah:

Informace od starosty za leden 2016

Vážení občané,

na konci roku je vždy dobré podívat se na některé údaje, vyhodnotit je a přijmout opatření pro další období.

Nezaměstnanost

Okres Přerov má rozlohu přibližně 850 km2. Na této rozloze je umístěno 104 obcí a v nich žije  131 300 obyvatel (k 1. 1. 2016).  Počtem obyvatel jsme druhým nejlidnatějším okresem v Olomouckém kraji.  Samotný okres Olomouc eviduje v této chvíli 233 569 obyvatel. Pro zajímavost, celý Olomoucký kraj má 635 tisíc obyvatel.

Přerovsko je v této chvíli zatíženo průměrnou nezaměstnaností ve výši přibližně 8 %. Oproti roku 2014 tedy nezaměstnanost klesla o 1.7 %, protože ke 30. 9. 2014 byla uváděna přesně 9.71%. V porovnání oblastí z toho Hranice nevychází špatně. Nezaměstnanost je zde uváděna ve výši 4,8%.

Je zajímavé, že rozdíl mezi nezaměstnanými muži a ženami není téměř žádný, polovinu tvoří muži, polovinu ženy.  Existují také volná pracovní místa, která nejsou obsazována. Těchto pracovních míst je uváděno jenom na Přerovsku 1 665 a je otázkou, co je hlavním důvodem toho, že nejsou obsazována.

Hospodářská činnost

Na živnostenském úřadě Městského úřadu Hranice je v současnosti evidováno 6 170 podnikatelů – živnostníků.  Od roku 2013 je tento počet stabilní a tak se dá konstatovat, že krizové období let 2008 až 2013 se výrazněji nepodepsalo na schopnosti úspěšně hospodařit. Obměna subjektů probíhá ročně řádově v desítkách.  V roce 2015 zaniklo 190 živnostenských oprávnění a 296 bylo vydáno.

Celkem na Přerovsku je evidováno 26 467 ekonomických subjektů. Z toho je pouze 2 320 obchodních společností.  Je evidováno také 73 družstev.

V porovnání s údajem práceschopného obyvatelstva je vidět, že každý druhý občan na Přerovsku vlastní živnostenské oprávnění a to svědčí o tom, že už umíme podnikat a zajišťovat svoji budoucnost bez pomoci státu.  Tyto údaje také svědčí o tom, že nejsme výrazně závislí na zahraničních gigantech a nejsme tedy přímo ohroženi například neúspěšností automobilového průmyslu.

Je také nutno uvést, že průměrným platem patříme mezi slabší okresy, ale bylo zde vydáno například 650 stavebních povoleních s hodnotou předpokládaných prací ve výši 1 900 milionu korun. Ukazatel stavební výroby je indikátorem budoucí aktivity a toto číslo je dobré.

Hranice jako město zatím registruje hospodářský růst nebo stabilitu nejvýznamnějších firem.  SSI SCHÄFER, CEMENT Hranice, CTPark, TONDACH, CETRIS, CIDEM aj.  Významný rozvoj docílili například ELKTRO LUMEN nebo AURA engineering a řada dalších.

Rozpočet města

  1. Provozní příjmy města  -  270.000 tis.  + dotace + převod roku 2015. Budeme tedy hospodařit s příjmy v předpokládané výši cca 305.000 tis. Kč.

  2. Provozní výdaje města -  223.630 tis.  + výdaje na investice v plánované výši 80.000 tis.

  3. Hospodářský výsledek  -  vyrovnaný rozpočet s rezervou přibližně 5-10 mil. Kč.

Vyvozené závěry

a)      Trend snižující se nezaměstnanosti je dobrý a město musí pokračovat v maximální podpoře hospodářských subjektů včetně přípravy podmínek pro budoucí rozvoj.

b)      Docílené úspory v oblasti služeb EKOLTESU a při optimalizaci investic města je nutné přerozdělovat do podpory života občanů. Především do podpory sportu a kultury, infrastruktury a bydlení.

c)       Se zvyšujícím se počtem zaměstnanců v hranických hospodářských subjektech je nutné se vrátit k plánování a výstavbě bytů.

d)      Naše město musí provést důslednou inventarizaci pozemků a zajistit podmínky rozvoje.

e)      Důležitou součástí života je i životní prostředí. Budeme zvyšovat výdaje na čištění a údržbu města.

f)       Veškeré dění je závislé na dobrém hospodaření a také na schopnosti čerpat podporu určenou státem.

g)      Služby a nabídka živnostníků končí a začíná s počtem osob, které služby poptávají. Je nutné podporovat veškerý cestovní ruch, sportovní akce a rozvoj celého hranického regionu.

h)      Musíme bojovat za co nejrychlejší realizaci protipovodňových opatření na Bečvě. Stále jsme ohroženi.

i)        Je nezbytné hledat, plánovat a budovat parkovací plochy.

j)        Spolu s rozvojem budeme připravovat koncepce pro zajištění bezpečnosti nejenom na komunikacích, ale také v nočních hodinách po celém městě.

 

Jiří Kudláček

starosta města HranicJazykové verze

  • Čeština
  • English