Cesta: Aktuality / Informace od starosty / Informace od starosty za prosinec 2015


obsah:

Informace od starosty za prosinec 2015

Vážení spoluobčané,

ve čtvrtek 10. prosince proběhlo poslední Zastupitelstvo města Hranic v roce  2015.  Rada města předložila finanční rozpočet a také připravený plán investic pro rok 2016.  Tyto dokumenty je velmi náročné nejenom připravit, ale také projednat v dotčených komisích a výborech zastupitelstva.  

Oba materiály byly schváleny výraznou většinou zastupitelů a byla tak oceněna usilovná práce především členů rady města.  Je čestné uvést, že samotnému schválení předchází tříměsíční vyjednávání, ve kterém zazněla celá řada rozdílných názorů. Každý musel nakonec trochu ustoupit, ale to je důkaz rozumné společnosti.

Nově postavený finanční plán obsahuje nejenom příjmy a výdaje města, ale také začlenění položek pod střediska se zdůvodněním každé položky. Zásadní je tlak na úspory v oblasti investic, provozu a údržby. V roce 2016 budou užity uspořené zdroje za rok 2015 ve výši téměř 20 milionů a to považuji za výrazný úspěch. Díky těmto výsledkům budeme moci ve větším měřítku budovat sportoviště, opravovat školy i komunikace. Zastupitelé navýšili částku pro granty do oblasti investic a oprav tělovýchovných a kulturních zařízení a to o 500 tis. Kč.

Na základě výsledků hospodaření byl plán investic dále rozšířen o téměř 15 mil. Kč a to je pro naše město dobrý výhled.  Nejdůležitější však je, že dnešní zastupitelstvo je schopno jednat rychle, racionálně a směřovat veškerou práci ke konkrétním cílům.

Zahájili jsme čas adventní. Čas kdy bychom měli zpomalit, zamýšlet se na tím co proběhlo a také nad tím co přijde příští rok. Myslím, že není důležitá výše finančních prostředků na vánoční akce. Mnohem důležitější je, abychom sami pro sebe tvořili klidnou a přátelskou  atmosféru. Abychom si udělali více času na naše rodiny a děti.  Je příjemné se setkávat s přáteli u stánků, které jsou plné dobrot a tradic. O to se letos snažíme.  Zatím vidím spokojené tváře našich lidí u stromečků v podloubí, které vytvořili děti ve školách a to je dobře. To je moc dobře.

Realizační tým pro přípravu vánočního programu mě hned za mnohé nápady potrestal a posadil na koně v historickém kostýmu. Kdo si ale neumí dělat humor sám ze sebe,  kdo  není schopen vytvářet dobrou náladu,  lidi nespojuje. Tak si myslím, že potřebujeme mnohem více setkání kde  přispějeme k dobré náladě a já budu  rád když se připojíte.

V tomto čase vynechme politiku, pracovní problémy. Chci všem, kteří pomáhají udržovat naše město, všem těm, kteří se věnují naší mládeži nebo kultutuře poděkovat. Vyjádřit za město úctu všem našim občanům, kteří si budují tak krásné město jako jsou naše Hranice.

Užívejte tohoto času a nenechte si to ničím zkazit. 

Jiří Kudláček

starosta města Hranic Jazykové verze

  • Čeština
  • English