Cesta: Aktuality / Informace od starosty / Rozšíření psychiatrické péče v Hranicích


obsah:

Vážení zástupci ,

jako starosta města Hranic se snažím udělat maximum pro blaho občanů. Vzhledem ke stárnutí populace, je jednou z nejdůležitějších oblastí právě zdravotnictví.

Podle zákona o obcích mají samosprávy mimo jiné povinnost „vytvářet pro své občany podmínky pro uspokojování potřeb ochrany a rozvoje zdraví“. Jenže v praxi bohužel nemají žádné prostředky na to, aby lékaře do menších měst přivedly.

Mladí lékaři se raději stěhují do větších měst, nebo do zahraničí, kde je jejich práce lépe placená. V posledních dvou letech v našem městě, které má více než 18 tis. obyvatel, bez náhrady zanikla psychiatrická a dermato-venerologická ambulance. Z tohoto důvodu jsem velmi uvítal, že se našla lékařka, které je ochotná do našeho města dojíždět a poskytovat psychiatrickou péči, jejíž pokrytí je dle mého názoru v současnosti poddimenzované. Dle mých informací má psychiatrická ambulance MUDr. x úvazek pouze 0,4 což je vzhledem k velikosti města nedostatečné. Například klienti našeho domova pro seniory, jehož je město zřizovatelem, musejí za ošetřením dojíždět sanitou. Mnohdy se jedná o lidi v úctyhodném věku, které každý takový převoz zbytečně vyčerpává. Proto mne velmi nemile překvapilo, že s MUDr. y. y. Vaše pojišťovna odmítla uzavřít smlouvu na poskytování zdravotních služeb. Tímto bych na Vás chtěl apelovat, abyste své rozhodnutí přehodnotili a umožnili tím občanům našeho města stejně kvalitní a dostupnou péči jakou mají občané Přerova, nebo Olomouce.

Nevidím důvod, proč by v našem městě mělo být horší pokrytí psychiatrické péče na 1000 obyvatel, než je tomu ve větších městech našeho regionu.

S pozdravem

Jiří Kudláček, 

starosta města HranicJazykové verze

  • Čeština
  • English