Cesta: Aktuality / Informace od starosty / Uprchlíci do Hranic nemíří - informace starosty města


obsah:

Uprchlíci do Hranic nemíří - informace starosty města

Vážení ,

reaguji na dotazy několika občanů našeho města k evropské migrační krizi. V současné chvíli mohu potvrdit, že  neprobíhá žádné jednání  o přijetí nebo ubytování uprchlíků  v naší oblasti.  Na základě této situace jsme také kontaktovali stávajícího majitele areálu bývalých kasáren Jaslo. Sdělil, že byl  osloven  třetí  neúřední  osobou, která tuto možnost nabízela.  Samotný areál  Jaslo ale není v této chvíli  ani  stavebně připraven pro takovou možnost,  majitel areálu takovou variantu nepreferuje  a  město Hranice své kapacity sociálního bydlení  nenabízí.  

Pokud  by  skutečně existoval  veřejný  zájem v této věci, zabývala by se tím Rada města Hranice a poté zastupitelstvo města. Takový bod jednání ale není vůbec připravován.

Jiří Kudláček
starosta města Hranic   Jazykové verze

  • Čeština
  • English