obsah:

Dostavba kanalizace - ulice Pod Křivým je průjezdná

Ulice Pod Křivým, kde  probíhala výstavba splaškové a dešťové kanalizace, je nyní s opatrností průjezdná. Práce se momentálně přesunuly  na spojnici ulic Pod Křivým a Havlíčkova. Zhruba v polovině října se ale pracovníci do ulice Pod Křivým vrátí, aby  byly zhotoveny přípojky k jednotlivým nemovitostem. 

Kromě toho se opět rozběhly práce v Kropáčově ulici. Zde byla již dříve udělána část splaškové a dešťové kanalizace. Na nejnižším místě však dělala problém vysoká hladina spodní vody. Nyní, kdy je vypuštěn hranický jez, došlo i k poklesu hladiny spodní vody a  je možné v pracech na ulici Kropáčova pokračovat. 

Akce: Dostavba kanalizace 

Největší akce za poslední roky v Hranicích je další etapa dostavby kanalizace, kterou provádí společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Spolu s městem Hranice připravila a vysoutěžila dodavatele stavby Dostavba kanalizace v Hranicích, kterým se stala zkušená společnost OHL ŽS, a.s. 

Jedná se o komplex několika staveb, kdy celková hodnota činí 133,6  milionů korun (bez DPH). VaK Přerov bude investorsky zajišťovat výstavbu akce „Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích“, která zahrnuje výstavbu 3 retenčních nádrží a splaškové kanalizace v ulicích Kropáčova, Tesaříkova, Havlíčkova a Pod Křivým. (Prezentace stavby - viz příloha)

První retenční nádrž bude umístěna na levém břehu Veličky na Šromotově náměstí (u schodů),

Retenční nádrž u Veličky

zbývající dvě u Bečvy. Jedna nádrž bude pravobřežní, ta bude umístěná před ČOV a druhá, levobřežní, u jezu. Účelem retenčních nádrží, s celkovým objemem cca 3 000 m3, je zachytit při deštích vodu z jednotné kanalizace, která by jinak odtekla do řeky a po odeznění dešťů zachycenou vodu přečerpat a vyčistit na ČOV.

Retenční nádrž u jezu

Nová splašková kanalizace bude mít délku 3,4 km a její součástí budou 2 čerpací stanice. Na kanalizaci bude možno nově připojit až 80 nemovitostí. Náklady na stavby VaKu budou činit 118 mil. Kč a předpokládá se poskytnutí dotace z Operačního programu životního prostředí ve výši cca 70 mil. Kč. V příloze naleznete seznam několika firem, na které se mohou občané obracet, pokud budou chtít vybudovat kanalizační přípojku.

Město Hranice postaví v souběhu s novou splaškovou kanalizací dešťovou kanalizaci délky 1,8 km nákladem 15,6 mil. Kč a zcela ji uhradí ze svého rozpočtu.

Stavba bude probíhat od 29. 3. 2017 do konce června 2018 po jednotlivých etapách. Stavět se začne v ulicích Kropáčova a Tesaříkova. Výstavba si zde vyžádá dopravní omezení až do  listopadu 2017, ale lidé, kteří zde bydlí, se ke svým domům dostanou. Ztížené bude ale parkování, občané mohou využít parkoviště na Motošíně za deset korun na den. .

V dubnu se rozběhne i výstavba retenční nádrže u Šromotova náměstí. Zde chceme upozornit řidiče na zvýšenou opatrnost, protože bude docházet k výjezdu vozidel ze stavby. Problémem by mohl být i hluk, protože v květnu bude docházet k pažení jámy nádrže. 

Na slavnostním zahájení stavby „Dostavba kanalizace v Hranicích“ se 11. dubna v zasedací místnosti MěÚ Hranice sešli zástupci města Hranic, investora stavby (Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.), jejího hlavního dodavatele (OHL ŽS, a.s.), stavebního dozoru a dalších firem. Všichni se poté přesunuli na Šromotovo náměstí, k místu stavby jedné z retenčních nádrží. 

Přílohy ke stažení

Hranický deník

Lídr ODS Michal Zácha ON-LINE. Ptejte se

Bývalý náměstek primátora Přerova, současný předseda kontrolního výboru přerovského zastupitelstva, otec tří dětí, sportovec, trenér fotbalových nadějí v Kozlovicích a nyní i jednička kandidátky občanských demokratů pro říjnové parlamentní volby v Olomouckém kraji.


Drakiáda v Drahotuších přilákala desítky dětí

FOTOGALERIE / Nádherně modrá obloha nad drahotušským letištěm a na ní létající skvosty různých tvarů a rozličných rozměrů. Tentokrát není řeč o létajících strojích, ale o dracích z papíru, igelitu či jiného materiálu. Na velké travnaté ploše letiště i nad ní se totiž uskutečnil čtvrtý ročník Drakiády. 


Právě jsme se narodili. Mrkněte se na nás

HLASUJTE V ANKETĚ / Díky vstřícnosti přerovské, olomoucké, novojičínské a meziříčské porodnice vám přinášíme fotky nejmladších obyvatel Přerovska, Hranicka a Lipnicka. Každý týden náš fotograf objíždí spolupracující porodnice a fotí nově narozená miminka.


Revitalizace sídliště Nová pokračuje

Revitalizace sídliště Nová je v plném proudu a výsledky prací se začínají pomalu ale jistě projevovat. Parkovací místa jsou vyfrézovaná, chodníky se rýsují.


V Lipníku se otevřely brány hasičské zbrojnice pro veřejnost

Pátek třináctého je z neznámého důvodu nejsmolnějším dnem pro každého člověka. Nikoliv však pro hasiče. Ti vždy v tento čas pořádají Den požární bezpečnosti, kdy otevřou brány svých zbrojnic pro veřejnost, které dají možnost nahlédnout do jejich pracovního života.
Jazykové verze

  • Čeština
  • English