Cesta: Kontakty, elektronická podatelna / Czech POINT


obsah:

Czech POINT

Co poskytuje Czech POINT 

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který redukuje přílišnou byrokracii ve vztahu občan/firma - veřejná správa. V budoucnu by Czech POINT měl sloužit jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan". Proto je nutné v rámci projektu Czech POINT vytvořit širokou síť míst pro komunikaci s veřejnou správou.

Projekt se snaží soustředit na jedno místo agendy, které vyžadují práci s písemnými dokumenty - ať už převodem elektronického dokumentu do papírové podoby (ověřené výpisy), tak i do budoucna převodem písemného dokumentu do podoby elektronické (elektronizace dokumentů).

Projekt Czech POINT přináší občanovi značné ulehčení komunikace se státem. V konečné podobě projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím Internetu.

Městský úřad Hranice vyřídil do konce roku 2008 téměř 2 800 žádostí o ověřené výstupy z centrálních registrů. Největší zájem byl přitom o výpisy z rejstříku trestů, kterých bylo vyřízeno  1 730.

Také o výpisy z katastru nemovitostí byl velký zájem, těch bylovyřízeno 719. Výpisů z obchodního rejstříku bylo 332 a nejmenší zájem je o výpis z živnostenského rejstříku, šlo pouze o 12 žádostí. O výpisy z živnostenského rejstříku ale občané žádají většinou přímo na Živnostenském úřadu Městského úřadu, kde přijímají další stovky žádostí.

V Hranicích se činnost pracoviště Czech POINT rozběhla od 2. ledna 2008. Služby, které v loňském roce hranický městský úřad poskytoval prostřednictvím jednotlivých odborů, tak byly soustředěny do jednoho místa - podatelny a informací v přízemí dvorany zámku. Výhodou systému je, že vyřízení výpisů trvá pouze několik minut.

Sazebník poplatků za vydávání ověřených výstupů:

za první stránku                             100,- Kč
za každou další i započatou stránku   50,- Kč
za výpis z rejstříku trestů                  50,- Kč
za výpis z bodového hodnocení řidiče 80,- Kč

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English