Cesta: Územní plánování, mapy / Územně-analytické podklady / Projednání Územně-analytických podkladů 2016


obsah:

Projednání Územně-analytických podkladů 2016

Návrh územně analytických podkladů se projednává s obcemi v příslušném ORP v rozsahu určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích.
Vymezení problémů na území celého ORP Hranice naleznete v problémovém výkrese a v jeho textové části, kde jsou problémy vymezeny po obcích.

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English