Cesta: Územní plánování, mapy / Územně-analytické podklady / Územně analytické podklady ORP Hranice 2016 - 4. aktualizace


obsah:

Územně analytické podklady ORP Hranice 2016 - 4. aktualizace

Informace o technické infrastruktuře dle §166 odstavce 2) zákona č. 183/2006 Sb., o  územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů jsou zveřejněny na adrese: http://uap.kr-olomoucky.cz/dmvs-gateway/. Pracovní postup vyhledání technické infrastruktury na parcele naleznete zde

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English