Cesta: Územní plánování, mapy / Územní plány obcí ORP Hranice / Klokočí / Územní plán Klokočí


obsah:

Územní plán Klokočí

Zastupitelstvo obce Klokočí usnesením č. ZO3-26/2016 ze dne 6.6.2016, vydalo „Územní plán Klokočí“, formou opatření obecné povahy. Územní plán Klokočí nabyl účinnosti dne 22.6.2016.

Do územního plánu Klokočí lze nahlížet na OÚ Klokočí a na MěÚ Hranice, odboru stavební úřad, životního prostředí  a dopravy, oddělení územního plánování a na oddělení stavební úřad. Do dokladové části o pořizování územního plánu lze nahlížet na OÚ Klokočí.

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English