Cesta: Územní plánování, mapy / Územní plány obcí ORP Hranice / Rakov / Právní stav UP Rakov po změně č. 1


obsah:

Právní stav UP Rakov po změně č. 1

Zastupitelstvo obce Rakov, příslušné dle § 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších úprav (dále jen stavební zákon), vydalo, po projednání, dne 27.12.2013 změnu č.1 územního plánu Rakov, formou opatření obecné povahy č.j.OSZPD/8761/13-20. Tato změna nabyla účinnosti dne 27.2.2014.

V souladu s § 55 odst.5 stavebního zákona pořizovatel Městský úřad Hranice, zajistil vyhotovení právního stavu Územního plánu Rakov po vydání změny č.1.

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English