Cesta: Územní plánování, mapy / Územní plány obcí ORP Hranice / Rakov / Právní stav ÚP Rakov po změně č. 2


obsah:

Právní stav  ÚP Rakov po změně č. 2

Zastupitelstvo obce Rakov, příslušné dle § 6 odst.5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších úprav (dále jen stavební zákon), vydalo, po projednání, dne 25.5.2017  formou opatření obecné povahy pod č.j. ORM/2514/17-16, změnu č. 2 územního plánu Rakov, které nabylo účinnosti dne 22.6.2017.

V souladu s § 55 odst. 5 stavebního zákona pořizovatel Městský úřad Hranice, zajistil vyhotovení právního stavu územního plánu Rakov po vydání změny č. 2.

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English