Cesta: Územní plánování, mapy / Územní plány obcí ORP Hranice / Rouské / Územní plán Rouské


obsah:

Územní plán Rouské  

Zastupitelstvo obce Rouské usnesením  ze dne 14.12.2015, vydalo „Územní plán Rouské“, formou opatření obecné povahy č.j. OSUZPD/19287/14-32. Územní plán Rouské nabyl účinnosti dne 29.1.2016.

Do územního plánu Rouské lze nahlížet na OÚ Rouské a na MěÚ Hranice a OÚ Všechovice, stavebním úřadu. Do dokladové části o pořizování územního plánu lze nahlížet na OÚ Rouské.

 

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English