Cesta: Územní plánování, mapy / Územní plány obcí ORP Hranice / Střítež n. Ludinou / Střítež nad Ludinou


obsah:

Údaje o vydaném Územním plánu Střítež nad Ludinou:

Územní plán Střítež nad Ludinou  nabyl účinnosti dne 23.10.2014. Územní plán Střítež nad Ludinou, včetně dokladů o jeho pořizování, je uložený k nahlédnutí u obce Střítež nad Ludinou.

Územní plán  Střítež nad Ludinou je současně  uložený k nahlédnutí :

    a) u pořizovatele - Městský úřad Hranice, odbor  stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení územního plánování,

    b) na Městském úřadě Hranice, odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení stavební úřad,

    c) na Krajském úřadě Olomouckého kraje, odboru  strategického rozvoje kraje.

Územní plán Střítež nad Ludinou  je rovněž zveřejněný způsobem umožňujícím dálkový přístup – na webových stránkách obce Střítež nad Ludinou.

http://www.striteznl.cz/index.php?nid=6075&lid=cs&oid=2142832

 

 

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English