Cesta: Územní plánování, mapy / Územní plány obcí ORP Hranice / Ústí / Ústí


obsah:

Údaje o vydaném územním plánu Ústí

Územní plán Ústí byl  projednaný  Zastupitelstvem obce Ústí dne 21.6.2013,  vydaný  formou opatření obecné povahy pod č.j. OSU/17304/11 a nabyl účinnosti dne 1.8.2013. Územní plán Ústí,  včetně dokladů o jeho pořizování, je uložený k nahlédnutí u obce Ústí.

Územní plán Ústí je současně  uložený k nahlédnutí :

    a) u pořizovatele - Městský úřad Hranice, odbor  stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení územního plánování,

    b) na Městském úřadě Hranice, odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení stavební úřad,

    c) na Krajském úřadě Olomouckého kraje, odboru  strategického rozvoje kraje.

Územní plán Ústí  je rovněž zveřejněný způsobem umožňujícím dálkový přístup – na webových stránkách obce Ústí:

 http://www.obec-usti.cz/uzemni-plan/

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English