Cesta: Pro občany / EU, granty a dotace / Dotace z národních zdrojů / Projekty


obsah:

Projekty

4.A. Investiční podpora vytápění bytů a rodinných domů tepelnými čerpadly pro fyzické osoby

Počátek příjmu žádosti:     26. 03. 2008
Ukončení příjmu žádosti:   31. 12. 2008

Forma podpory:

Dotace

Rozsah podpory:

max: 60 000,- Kč

Maximální výše podpory:

max: 30 % z uznatelných nákladů

Umístění podpory:

Státní fond životního prostředí - Národní programy

odkaz: http://www.sfzp.cz/

  

Dotace fyzickým osobám na využívání obnovitelných zdrojů energie

 

Od 25. března do 31. prosince 2008 poskytuje Státní fond životního prostředí dotace fyzickým osobám na využívání obnovitelných zdrojů energie.

    

Program 1.A.a - kotle na biomasu

 

(dřevo, peletky, obilí a pod.), dotace 50% uznaných nákladů - max.50.000,- Kč    

Předmětem podpory může být pouze kotel na biomasu včetně příslušenství, který nahrazuje původní kotel na pevná fosilní paliva (uhlí).

 

Program 1.A.b - solární systémy na celoroční ohřev teplé vody 

 

 dotace 50% - max. 50.000,- Kč

 

Program 1.A.c - solární systémy na přitápění a celoroční ohřev teplé vody

 

dotace 50% - max.60.000,-

Program 4.A - tepelná čerpadla

dotace 30% - max. 60.000,- KčPředmětem podpory může být pouze tepelné čerpadlo včetně příslušenství, který nahrazuje původní kotel na pevná fosilní paliva (uhlí).

Dále SFŽP přispívá na odborný posudek, 50% nákladů max. 3.000,- Kč.

Podmínkou je, že instalované zařízení musí být v provozu, žádost se může podat do 18 měsíců po uvedení do provozu. Vhodnost, efektivnost a ekologické efekty garantuje odborný posudek, který žadatel předkládá s žádostí. U novostaveb, které zatím nejsou v katastru nemovitostí vedeny jako bydlení, požadujeme předložit vyjádření stavebního úřadu, že objekt slouží k trvalému bydlení (např.pravomocné kolaudační rozhodnutí).

Přijímají se a registrují pouze úplné žádosti, které obsahují všechny předepsané náležitosti, zaregistrované žádosti jednou za čtvrt roku schvaluje Rada Fondu a doporučuje ministrovi ŽP vydat kladné rozhodnutí. Poté je s žadatelem podepsána smlouva o poskytnutí podpory. 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English