Cesta: Pro občany / EU, granty a dotace / Fondy EU


obsah:

Všeobecné informace

Fondy EU jsou nástrojem pro realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie, která má za cíl snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje regionů a členských států EU a míry zaostávání nejvíce znevýhodněných regionů.

více...


Tématické operační programy

V rámci cíle Konvergence je pro období 2007-2013 je připraveno celkem 8 tematických (sektorových) operačních programů. Každý z těchto 8 operačních programů má specifické tematické zaměření a je určen pro celé území České republiky s výjimkou Hlavního města Prahy.

více...


Programy rozvoje venkova

Program rozvoje venkova České republiky se zaměřuje především na podporu udržitelného rozvoje, systematického zlepšování životního prostředí, péče o krajinu a snižování negativních dopadů intenzivního zemědělství a lesnictví. Program také podporuje rozšiřování a diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem rozvíjet podnikání, vytvářet nová pracovní místa, snížit míru nezaměstnanosti a posílit sounáležitost obyvatel na venkově.

více...
Jazykové verze

  • Čeština
  • English