Cesta: Pro občany / EU, granty a dotace / Fondy EU / Evropská územní spolupráce / Přeshraniční spolupráce Česko-Polsko


obsah:

Přeshraniční spolupráce Česko - Polsko

Prioritní osa 1

 • 1.1 Posilování dostupnosti
 • 1.2 Ochrana životního prostředí
 • 1.3 Prevence rizik

Prioritní osa 2

 • 2.1 Rozvoj podnikatelského prostředí
 • 2.2 Podpora rozvoje cestovního ruchu
 • 2.3 Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání

 

Prioritní osa 3

 • 3.1 Územní spolupráce veřejných institucí
 • 3.2 Podpora společenských, kulturních a volnočasových aktivit
 • 3.3 Fond mikroprojektů


Jazykové verze

 • Čeština
 • English