Cesta: Pro občany / EU, granty a dotace / Fondy EU / Programy rozvoje venkova


obsah:

Základní informace

Program rozvoje venkova České republiky se zaměřuje především na podporu udržitelného rozvoje, systematického zlepšování životního prostředí, péče o krajinu a snižování negativních dopadů intenzivního zemědělství a lesnictví. Program také podporuje rozšiřování a diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem rozvíjet podnikání, vytvářet nová pracovní místa, snížit míru nezaměstnanosti a posílit sounáležitost obyvatel na venkově. Dotace z tohoto programu jsou spolufinancovány z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a ze státního rozpočtu.

více...


Projekt 1

Zachování hospodářského souboru lesního porostu z předchozího produkčního cyklu

více...


Projekt 2

Neproduktivní investice v lesích

více...


Projekt 3

Obnova lesnického potenciálu a zavádění preventivních opatření

více...Jazykové verze

  • Čeština
  • English