Cesta: Pro občany / EU, granty a dotace / Fondy EU / Programy rozvoje venkova


obsah:

Program rozvoje venkova 

Program rozvoje venkova České republiky se zaměřuje především na podporu udržitelného rozvoje, systematického zlepšování životního prostředí, péče o krajinu a snižování negativních dopadů intenzivního zemědělství a lesnictví. Program také podporuje rozšiřování a diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem rozvíjet podnikání, vytvářet nová pracovní místa, snížit míru nezaměstnanosti a posílit sounáležitost obyvatel na venkově.

Dotace z tohoto programu jsou spolufinancovány z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a ze státního rozpočtu. 

 Diverzifikace: neboli rozrůzňování tj. nespoléhat se jenom na jeden produkt, ale rozdělit jich na několik a snížit tím ztráty. Jazykové verze

  • Čeština
  • English