Cesta: Pro občany / EU, granty a dotace / Fondy EU / Programy rozvoje venkova / Projekt 1


obsah:

  Projekt 1

Zachování hospodářského souboru lesního porostu z předchozího produkčního cyklu

Sledovaný cíl:

  • Řešení specifického znevýhodnění vlastníků lesa 
  • Zvýšení environmentální hodnoty lesů 
  • Trvale udržitelné využití lesní půdy   
  • Zlepšení životního prostředí a krajiny

Cílové skupiny:

soukromý vlastník lesního pozemku,

Forma podpory:

Podpora má charakter sazby na technickou jednotku. Podpora se poskytne každoročně po sjednanou dobu 20 let, ve formě kompenzace újmy vzniklé ze snížení hospodářského využití lesů.

Rozsah podpory:

text: Sazba na 1 ha lesního pozemku na rok
max: 1 800 Kč  

Umístění podpory:Jazykové verze

  • Čeština
  • English