Cesta: Pro občany / EU, granty a dotace / Fondy EU / Programy rozvoje venkova / Projekt 2


obsah:

Projekt 2

II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích

Sledovaný cíl:

  • Usměrňování návštěvnosti lesa 
  • Eliminace negativního dopadu návštěvnosti na lesní prostředí výstavbou vhodných objektů a zařízení  
  • Budování objektů k zajištění bezpečnosti návštěvníků

Forma podpory:

Jednorázový příspěvek na neproduktivní investice. Podpora je poskytována dle schváleného projektu.

Rozsah podpory:

text: úhrada způsobilých výdajů
max: 100 %

Umístění podpory:Jazykové verze

  • Čeština
  • English