Cesta: Pro občany / EU, granty a dotace / Fondy EU / Rámcové programy / projekty


obsah:

Projekty 

 

7. RP, SPECIFICKÝ PROGRAM SPOLUPRÁCE 

 • Téma Energie: Výzva k překládání návrhů 2009
 • Podpora udržitelného řízení životního prostředí a jeho zdrojů
 • Specifický program Spolupráce - téme 5: Energie, část 2
 • Otevřené schéma pro budoucí a nově vznikající technologie (FET)
 • Informační a komunikační technologie - Otevřený program "Nové technologie a technologie budoucnosti"
 • Zdraví: Výzva 2009 (jednofázový předkládací proces)
 • Potraviny, zemědělství a rybolov a biotechnologie

7. RP, SPECIFICKÝ PROGRAM MYŠLENKY

 • Koordinační a podpůrné činnosti ERC - Podpora 2009
 • Granty ERC pro začínající výzkumné pracovníky - vědy o živé přírodě
 • Granty ERC pro začínající výzkumné pracovníky - společenské a humanitní vědy
 • Granty ERC pro začínající výzkumné pracovníky - fyzikální vědy a inženýrství

7. RP, SPECIFICKÝ PROGRAM LIDÉ  

 • Program Marie Curie "Evropské reintegrační granty"
 • Program Marie Curie "Mezinárodní reintegrační granty"

Více informací: http://www.fp7.cz/Jazykové verze

 • Čeština
 • English